Pobierz materiały

Co jest potrzebne do zabezpieczenia organizacji przed niepewnością?

Nieprzewidywalność rynku wymusza wprowadzanie zmian w branży chemicznej. Mając do dyspozycji oprogramowanie Quintiq do planowania i optymalizacji łańcucha dostaw, firmy produkcyjne z branży chemicznej uzyskują pełen wgląd w cały łańcuch dostaw oraz kompleksową kontrolę nad nim w wielu horyzontach planowania. Mają pewność, że podejmują najlepsze decyzje dla swoich organizacji, zarówno w ujęciu krótko-, jak i długoterminowym.

Czytaj dalej, aby poznać zalety oprogramowania Quintiq dla producentów artykułów chemicznych oraz chemikaliów specjalnych.

artykuły chemiczne
chemikalia specjalne
Planowanie scenariuszy

Artykuły chemiczne

Artykuły chemiczne

Zarówno w lepszych, jak i gorszych czasach przed producentami artykułów chemicznych stoi to samo wyzwanie: utrzymanie kosztów na niskim, a obsługi klienta na wysokim poziomie. Quintiq udostępnia planistom przegląd procesów produkcyjnych — od surowców po gotowe artykuły — umożliwiając zoptymalizowanie całego procesu produkcyjnego przy równoczesnym zapewnieniu jak najwyższych wzrostów zdolności produkcyjnej, wydajności oraz niezawodności.

 • Przejrzystość
  Pełna kontrola nad surowcami, półproduktami i produktami gotowymi oraz przejrzystość procesów.
 • Wydajność
  Zwiększenie wydajności i mocy przerobowych oraz skrócenie czasu realizacji zamówień.
 • Szybkie reagowanie
  Reagowanie w czasie rzeczywistym na niespodziewane okazje i zakłócenia.
 • Integracja
  Zsynchronizowanie logistyki i planów produkcyjnych w celu zwiększenia niezawodności realizacji dostaw.
 • Optymalizacja zapasów
  Zrównoważenie poziomów zapasów z zapotrzebowaniem w celu ograniczenia ryzyka przeterminowania się zapasów.

 • Planowanie scenariuszy
  Badanie wpływu zmian operacyjnych oraz procesowych.

 • Optymalizowanie zadań
  Optymalizowanie harmonogramów prac konserwacyjnych w celu zminimalizowania zakłóceń.
Chemikalia specjalne
Planowanie scenariuszy
 • Dzięki połączeniu scentralizowanego planowania i zdecentralizowanego harmonogramowania prac w siedmiu zakładach udało nam się uzyskać pełną przejrzystość działań. Zaobserwowaliśmy wyniki w dziedzinie równoważenia mocy przerobowych, a także usprawnienia w harmonogramowaniu. To z kolei pomogło usprawnić obsługę klientów i zoptymalizować wydajność.

  Pierre Versailles, Operations Excellence Manager, AkzoNobel Powder Coatings
  Pobierz studium przypadku firmy AkzoNobel

Usprawnianie planowania produkcji w branży chemicznej

Dostępne w oprogramowaniu Quintiq funkcje usprawniania produkcji są efektem połączenia naszej dogłębnej znajomości procesów planowania i optymalizacji łańcucha dostaw z informacjami uzyskanymi od klientów, zarówno z branży produkcji chemikaliów specjalnych, jak i artykułów chemicznych. Znajomość problemów i procesów związanych z produkcją w branży chemicznej pozwala nam na oferowanie rozwiązań planistycznych dopasowanych do konkretnych reguł biznesowych poszczególnych organizacji. Oprogramowanie Quintiq umożliwia generowanie wykonalnych, wolnych od ograniczeń planów, zoptymalizowanych pod kątem kluczowych wskaźników wydajności danej firmy. Planiści są w stanie przewidywać wpływ decyzji planistycznych na cały łańcuch dostaw, dzięki czemu mogą skuteczniej podejmować decyzje.
Dowiedz się więcej o planowaniu produkcji za pomocą oprogramowania Quintiq