Featured content

Planowanie produkcji w branży motoryzacyjnej — dlaczego złożoność może stać się największym atutem wzmacniającym przewagę nad konkurencją?

Czy na łańcuch dostaw przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej składają się zasoby, klienci, partnerzy i dostawcy z całego świata? Czy klienci domagają się większej swobody konfiguracji, dodatkowych funkcji i możliwości wyboru? A gdyby tak udało się przekuć tę złożoność na przewagę konkurencyjną?

Przedstawiciele kierownictwa wielu zakładów produkcyjnych odpowiedzialni za nadzorowanie złożonych łańcuchów dostaw starają się uzyskać wgląd w pracę poszczególnych zakładów oraz różne obszary działania, by sprawować nad nimi kontrolę.

Pierwszym krokiem jest zrozumienie złożoności tych czynników, a następnym zarządzanie nimi w sposób przynoszący korzyści. Oferujemy kompleksowe rozwiązanie opracowane pod kątem złożonych zadań planistycznych, które ułatwi zarządzanie działalnością w sposób zgodny ze specyficznymi regułami biznesowymi oraz założonymi wskaźnikami KPI.

  100%-fit
  100-procentowa zgodność
  Planowanie przy użyciu rozwiązania, które pozwala w pełni zrozumieć procedury i cele biznesowe oraz odpowiednio je realizować
  KPI-based planning
  Planowanie na podstawie wskaźników KPI
  Możliwość analizowania w czasie rzeczywistym wpływu poszczególnych decyzji na kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
  Centralized planning
  Scentralizowane planowanie
  Łatwe zintegrowanie planowania w poszczególnych zakładach i obszarach działania oraz możliwość globalnej optymalizacji wykorzystania zasobów
  Scenario planning
  Planowanie scenariuszy
  Tworzenie wielu scenariuszy oraz analizowanie scenariuszy warunkowych i przewidywanie wpływu różnych zakłóceń oraz rozwiązań alternatywnych
  Visibility
  Przejrzystość
  Pełen wgląd w całość łańcucha dostaw, a tym samym skuteczniejsze kontrolowanie działalności biznesowej