Czy w złożonym łańcuchu dostaw kryją się potencjalne zyski?

Wydajność łańcucha dostaw i ograniczanie kosztów to w branży wydobywczej czynniki o decydującym znaczeniu. Choć sam cel nie uległ zmianie, to w związku ze wzrostem złożoności łańcucha dostaw i sieci dystrybucji do jego zrealizowania potrzebne są coraz bardziej zaawansowane narzędzia. Firma Quintiq umożliwia organizacjom z branży wydobywczej wizualizację wszystkich działań w obrębie sieci i optymalizowanie przepływu towarów w ramach łańcucha dostaw. Użytkownik uzyskuje dzięki temu dostęp do prezentowanych na bieżąco propozycji ograniczania kosztów i maksymalizowania zysków, co przyczynia się do poprawy wyników finansowych.

Odkryj nowe możliwości dzięki inteligentnemu planowaniu

Decydujące ograniczenia infrastrukturalne oraz braki siły roboczej stają się okazją do wprowadzenia znaczących zmian w wydajności i dochodowości łańcucha dostaw w branży wydobywczej. Warto sięgnąć po najbardziej zaawansowane techniki optymalizacyjne, by uprościć skomplikowane procedury podejmowania decyzji i zmaksymalizować potencjalne zyski dzięki oprogramowaniu Quintiq. W szybkim, ekonomicznym wdrożeniu można uwzględnić każdy ze skomplikowanych wymogów. Efektem jest platforma, dzięki której planiści mogą podejmować decyzje przynoszące organizacji optymalne korzyści biznesowe.

Firma Quintiq oferuje kompleksowe rozwiązanie do obsługi łańcucha dostaw: od produkcji przez porty aż do wysyłki. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o sposobie na optymalne wykorzystanie wartości biznesowej wszystkich zasobów.
  Wydobycie
  Logistyka wydobycie–port
  Porty i transport
  Wydobycie

  Wydobycie

  Czy w zmiennych warunkach rynkowych masz do dyspozycji narzędzia umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji? Oprogramowanie Quintiq pozwala na wykorzystanie zasobów organizacji zgodnie z głównymi wskaźnikami wydajności. Jest również wyposażone w przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwiający wszechstronny przegląd łańcucha dostaw, co pozwala na dostosowywanie planów do zapotrzebowania, dostaw i wydajności.
  • Współpraca z dostawcami usług infrastrukturalnych i logistycznych, partnerami oraz innymi przedstawicielami branży w celu dostosowania planów produkcyjnych do wydajności, dostaw i zapotrzebowania.
  • Optymalizacja procedur kruszenia, separacji i wytopu w zakładzie w celu zmaksymalizowania wydajności.
  • Przezwyciężanie niedoborów siły roboczej poprzez optymalizowanie grafików przy równoczesnym zapewnieniu zgodności z prawem pracy i odpowiedniego czasu na szkolenia.
  • Śledzenie i przewidywanie gatunków i jakości węgla oraz rud.
  Wydobycie to port logistics
  Porty i transport