Pobierz materiały

Zadbaj o to, by usługi związane z transportem ładunków inwestycyjnych i ponadgabarytowych były wydajne, niezawodne i rentowne

W przypadku dostaw inwestycyjnych (ang. project cargo) i transportu łładunków ponadgabarytowych, każdy element ładunku i każdy projekt jest inny i wiąże się z nietypowymi wyzwaniami oraz możliwościami. Przewoźnicy zdobywają zaufanie klientów nie tylko dlatego, że są w stanie dostosować usługi transportowe i obsługę do indywidualnych potrzeb, ale również ze względu na umiejętne zarządzanie projektami.

Czy obecnie stosowane procedury planowania ograniczają możliwości terminowego, niezawodnego i zgodnego z założonym budżetem dostarczania ładunków, które decydują o realizacji inwestycji?

Inteligentna technologia planowania stworzona przez firmę Quintiq zapewnia szybkość i elastyczność, które ułatwiają radzenie sobie z nieuniknionymi opóźnieniami i zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Funkcje planowania i optymalizacji w czasie rzeczywistym przekładają się też na możliwość lepszego wykorzystania rynku ładunków gotowych do natychmiastowej wysyłki.

Planiści mają pełny wgląd we wszystkie dostępne i wykorzystywane zasoby i ograniczenia. Mogą też optymalizować plan w całości lub zmieniać poszczególne jego części. Wystarczy określić docelowe poziomy jakości usług i zadowolenia klientów, a oprogramowanie Quintiq zapewni narzędzia i informacje zwrotne niezbędne do sporządzania planów zgodnych z tymi celami. Zalety i koszty poszczególnych harmonogramów można z łatwością wizualizować i porównywać, na przykład podczas badania możliwych kombinacji zamówień.

Umożliwia to obsługę planowania strategicznego, taktycznego i operacyjnego w ramach całej organizacji za pomocą jednej zintegrowanej platformy. Globalny, zsynchronizowany system planowania ogranicza nieporozumienia pomiędzy różnymi oddziałami i podwykonawcami oraz skraca czas bezczynności floty i siły roboczej.

W jaki sposób oprogramowanie Quintiq do planowania logistyki morskiej może przyczynić się do sukcesu firmy?

 • Planowanie scenariuszy
  Badanie scenariuszy warunkowych w celu zapewnienia gotowości na każdą ewentualność: od konieczności zainwestowania w nowe statki po tymczasowe zamknięcie szlaku handlowego
 • Bezproblemowa integracja
  Zapewnienie bezkolizyjnego, terminowego transportu ładunków drogą powietrzną, lądową i morską
 • Optymalizowanie sprzętu
  Optymalne planowanie wykorzystania dźwigów i sprzętu oraz pracy wyspecjalizowanych dokerów, którzy je obsługują
 • Zwiększenie możliwości planistów
  Usprawnienie procedur planowania poprzez przeniesienie uwagi planistów z dedukcji i kalkulacji na podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych
 • Optymalizacja tras
  Przypisywanie i łączenie zamówień w celu ograniczenia kosztów i pustych przebiegów
 • Współpraca w czasie rzeczywistym
  Umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom przeglądania planów w czasie rzeczywistym w celu przewidywania i eliminowania opóźnień
 • Optymalizowanie ograniczeń
  Obsługa planowania działań wielu partnerów i podwykonawców z uwzględnieniem ograniczeń i charakterystyk każdego z nich