Pobierz materiały

Optymalizacja procesów, uzyskiwanie lepszych wyników

W centrach obsługi zysk od straty oddziela bardzo cienka granica. Czy są one w stanie zrównoważyć wydajność produkcji oraz zapasy z szybkim reagowaniem i obsługą klienta?

Konsolidacja planowania i zarządzania w centrum obsługi może zaowocować pozytywnym efektem synergii. Przyjmowanie zamówień na podstawie zdolności produkcyjnych wielu centrów obsługi oraz możliwość skutecznego rozdzielania zamówień pomiędzy nimi może pozytywnie wpłynąć na wynik finansowy. Oprogramowanie Quintiq umożliwia maksymalne wykorzystanie mocy przerobowych całej sieci dzięki zoptymalizowaniu złożonych procesów planowania produkcji w centrach obsługi, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących ograniczeń związanych z produkcją i transportem.

  Realizowanie oczekiwań klientów w sposób szybki i niezawodny oraz świadczenie usług dodanych, takich jak przetwórstwo, zarządzanie zapasami i terminowe dostawy, nawet gdy trzeba konkurować na reagującym na ceny i zatłoczonym rynku — z rozwiązaniami Quintiq.

  • Optymalizacja asortymentu produktów
   Optymalizowanie asortymentu produktów na podstawie wiarygodnych informacji dotyczących tendencji historycznych oraz okresowych fluktuacji.
  • Optymalizacja procesów
   Minimalizowanie kosztów przy równoczesnym optymalizowaniu złożonych procesów, takich jak cięcie, powlekanie i wytrawianie.
  • Planowanie scenariuszy
   Badanie alternatywnych konfiguracji dostaw, sieci dystrybucyjnych i innych elementów za pomocą zaawansowanych narzędzi do planowania scenariuszy.

  • Dzięki rozwiązaniom Quintiq znacznie udoskonaliliśmy nasze sposoby pracy. Teraz jesteśmy w stanie reagować na ciągle zmieniające się wymogi procesowe oraz wymogi klientów.
   Jaakko Koistinen, IT System Designer, Ruukki
   Pobierz studium przypadku firmy Ruukki

  Rozwiązanie firmy Quintiq do planowania i optymalizacji łańcucha dostaw obejmuje zestaw funkcji i narzędzi opracowanych specjalnie z myślą o centrach obsługi w branży metalurgicznej. Firma ta jest dostawcą rozwiązań wybieranym przez wiele z największych na świecie hut zajmujących się wytopem i przetopem metali, odlewni, walcowni gorących i zimnych, tłoczni oraz centrów obsługi.

  Dowiedz się, jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki rozwiązaniom Quintiq.