Harmonogramowanie rejsów statków w sposób szybki, precyzyjny i przynoszący zyski

Gdy w grę wchodzi harmonogramowanie rejsów statków, planiści spodziewają się zmian, ale nie mają odpowiedniego wyposażenia do ich obsługi.

Podczas planowania rejsu wiadomo, że do opracowanego harmonogramu wprowadzonych zostanie wiele poprawek i aktualizacji. Należy dostosować go do zmian zapotrzebowania, zmian pogodowych i nieoczekiwanych opóźnień. Zmiany w harmonogramie są wprowadzane aż do momentu wypłynięcia statku, a czasem również później.

Różnica między poszczególnymi decyzjami dotyczącymi harmonogramu może kosztować firmę wiele czasu, problemów i pieniędzy. Optymalne harmonogramowanie rejsów statków można poznać po tym, że każda podjęta decyzja jest najlepsza dla firmy, jej klientów oraz wyników finansowych.

Dzięki rozwiązaniu Quintiq wszystkie potrzebne informacje są dostępne w czasie rzeczywistym. Dostępny jest wgląd w skutki zmian na każdym horyzoncie działań i planowania. Możliwe jest analizowanie najlepszych możliwości — uszeregowanych i opatrzonych wagami na podstawie wybranych wskaźników KPI — dzięki czemu każda z podejmowanych decyzji jest zawsze najlepsza.
  • Przejrzystość
   Możliwość zobaczenia skutków bieżących i przyszłych decyzji planistycznych na poszczególne działania.
  • Szybkie reagowanie
   Otrzymywanie w czasie rzeczywistym alertów dotyczących zmian i naruszeń ograniczeń oraz reagowanie na nie.
  • Optymalizacja
   Optymalizowanie rozdysponowania statków i ich przydziałów przestrzennych.
  • Zarządzanie zakłóceniami
   Ponowne optymalizowanie harmonogramów w celu zminimalizowania wpływu zmian wprowadzanych w ostatniej chwili.
  • Planowanie na podstawie wskaźników KPI
   Szybkie generowanie lub korygowanie planów w celu poprawienia terminowości realizacji usług, zoptymalizowania dochodowości i wypełnienia zobowiązań wobec klientów.
  • Planowanie scenariuszy
   Symulowanie skutków możliwych zakłóceń lub innych nieprzewidzianych wydarzeń.
  • Scentralizowane planowanie
   Udostępnianie danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nawet decyzje podejmowane doraźnie przyczyniają się do doskonałej synchronizacji zależnych od siebie rejsów.