Zapanuj nad złożonymi zagadnieniami planowania działalności kolei pasażerskich

Wiodące przedsiębiorstwa kolejowe z sektora przewozów pasażerskich rozumieją, że dotychczasowe metody harmonogramowania nie spełniają już wymogów szybko zmieniającej się branży. Inteligentne oprogramowanie planistyczne może zaważyć na tym, czy firma odnotuje zyski czy straty i czy może odróżnić wydajność od marnotrawstwa.

Oprogramowanie Quintiq jest rozwiązaniem łamigłówki planistycznej związanej z kolejowymi przewozami pasażerskimi, które umożliwi działowi planowania zoptymalizowanie rozkładów jazdy oraz wykorzystania taboru i personelu. Dzięki rozwiązaniu Quintiq planiści uzyskają pełen wgląd w wymogi związane z rozkładami jazdy, w ograniczenia dotyczące personelu i taboru oraz dostępności tych zasobów, a także w planowane prace konserwacyjne.

Pozwala ono na obsługę planowania strategicznego, taktycznego i operacyjnego oraz zarządzanie zakłóceniami w ramach całej organizacji za pomocą jednej zintegrowanej platformy. Wystarczy zdefiniować docelowy poziom świadczonych usług oraz zadowolenia pracowników i klientów, a oprogramowanie Quintiq pomoże w planowaniu z uwzględnieniem tych celów i zapewni planistom niezbędne informacje.

Szybsze opracowywanie lepszych planów za pomocą oprogramowania Quintiq

 • Uwzględnianie w grafikach preferencji pracowników w celu ich utrzymania i zwiększenia ich zadowolenia.
 • Tworzenie rozkładów jazdy adekwatnych do zapotrzebowania, w których zadowolenie klientów równoważy się z wydajnością.
 • Równoważenie przydziałów w celu ograniczenia liczby pustych pociągów oraz zapewnienia obsłudze dotarcia do własnych zajezdni na koniec zmiany.
 • Tworzenie planów z uwzględnieniem kwalifikacji pracowników, znajomości tras, zajezdni oraz preferencji osobistych.
 • Optymalizowanie przyporządkowania załóg do jednostek w celu maksymalnego wykorzystania personelu i taboru.

 • Zarządzanie zakłóceniami
  Skuteczne obsługiwanie zakłóceń w czasie rzeczywistym.
 • Wsparcie procesu decyzyjnego
  Wspomaganie podejmowania właściwych decyzji dzięki uzyskiwaniu cennych danych dotyczących wykorzystania i bieżącego statusu poszczególnych zasobów.
 • Konfiguracja użytkownika
  Realizowanie różnych potrzeb planistycznych wielu planistów oraz konfigurowalne interfejsy.
 • Analiza wskaźników KPI
  Analiza wskaźników KPI zapewniająca wgląd w oddziaływanie planowania na cele biznesowe.
 • Planowanie scenariuszy
  Badanie potencjalnej dochodowości inwestycji w nowe trasy i jednostki, a także wpływu nowych przepisów, zmian demograficznych i innych czynników.
 • Optymalizacja prac konserwacyjnych
  Optymalizacja harmonogramów prac konserwacyjnych w celu zminimalizowania zakłóceń rozkładów jazdy.

Zarządzanie zakłóceniami
Zakłócenia są nieuniknione. Można jednak uniknąć obniżania jakości usług. Warto dowiedzieć się, jak zarządzać zakłóceniami w sposób szybki i skuteczny, by wskaźniki punktualności osiągnęły nowy poziom.

Przypisywanie personelu do zadań
Przypisywanie personelu do zadań to skomplikowane zadanie, w którym należy uwzględnić reguły związane z pracą, umowy dotyczące poziomu świadczonych usług, uregulowania prawne, dyrektywy, niezgodności operacyjne oraz preferencje personelu, nie wspominając o rzeczywistych zakłóceniach harmonogramu pojawiających się w ostatniej chwili. Dowiedz się, jak uzyskać odpowiednią równowagę dzięki planowaniu z oprogramowaniem Quintiq.