Pobierz materiały

Dlaczego inteligentne planowanie przekłada się na zadowolenie klientów, pracowników i interesariuszy

Jak zapewnić konkurencyjność i wydajność usług związanych z kolejowym przewozem towarowym, a przy tym spełnić wszystkie warunki dostawy? Każdy operator towarowego przewozu kolejowego musi znaleźć równowagę pomiędzy sprzecznymi wymogami. Klienci oczekują, że usługi będą niezawodne i niedrogie. Interesariusze domagają się efektywności, a tym samym dochodowości. Pracownicy oczekują zachowania zgodności z prawem pracy i poszanowania ich osobistych potrzeb i preferencji. Te czynniki odgrywają również rolę przy pozyskiwaniu nowych i utrzymywaniu istniejących klientów.

Złożoność tę pogłębiają nieprzewidziane opóźnienia i zakłócenia. Podobnie działają sezonowe wahania zapotrzebowania.

  Szybsze opracowywanie lepszych planów za pomocą oprogramowania Quintiq

  Aby opracować plany umożliwiające realizację celów biznesowych, planiści muszą dysponować informacjami na temat wszystkich dostępnych i używanych zasobów i ograniczeń. Do tego potrzebne jest oprogramowanie Quintiq do planowania kolejowego przewozu towarowego, które zapewnia kompleksowe informacje i odzwierciedla nietypowe ograniczenia, kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oraz charakterystykę organizacji. Planowanie i optymalizowanie wykorzystania lokomotyw, personelu i placów towarowych za pomocą oprogramowania Quintiq przełoży się na korzyści płynące z bardziej niezawodnych planów i wydajniejszego wykorzystania zasobów.
  • Synchronizacja wszystkich zasobów i procesów cyklu planowania, od planów długoterminowych po ich realizację, w ramach jednej zintegrowanej platformy.
  • Wspomaganie podejmowania właściwych decyzji dzięki uzyskiwaniu cennych danych dotyczących wykorzystania i bieżącego statusu poszczególnych zasobów.
  • Dostosowywanie planów do kluczowych wskaźników wydajności organizacji w celu zwiększenia skuteczności i wydajności.
  • Szybkie i łatwe badanie możliwych konfiguracji sieciowych i scenariuszy biznesowych, wspomagające podejmowanie właściwych decyzji dotyczących przyszłości organizacji.

  • Tworzenie planów i harmonogramów wolnych od ograniczeń; Prowadzenie kontroli automatycznych w celu zapewnienia, że żadne z ograniczeń nie zostało naruszone; Natychmiastowe przewidywanie skutków decyzji planistycznych i niespodziewanych wydarzeń.
  • Optymalizacja wykorzystania sieci w celu zaspokojenia potrzeb większej liczby operatorów, mających różne harmonogramy i potrzeby.
  • Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji i sugestii planistycznych umożliwiających skuteczne reagowanie na zakłócenia.
  Dowiedz się więcej na temat korzyści, które można osiągnąć dzięki oprogramowaniu Quintiq do planowania kolejowego przewozu towarowego