Optymalizacja decyzji o znaczeniu krytycznym w przedsiębiorstwach z branży kolejowej

Bez względu na to, czy zarządzanie obejmuje kolejowy transport towarów, usługi kolejowe dla pasażerów, czy utrzymanie infrastruktury, każdego dnia konieczne jest podejmowanie decyzji o znaczeniu krytycznym. Każda decyzja, zarówno znacząca, jak i drobna, jest okazją do zwiększenia efektywności, obniżenia kosztów oraz podniesienia poziomu usług.

Niezależnie od wyznaczonych celów działalności, nasze przełomowe, zintegrowane rozwiązanie planistyczne za każdym razem usprawni podejmowanie najtrafniejszych decyzji. Rozwiązanie Quintiq pozwoli zmaksymalizować potencjalne korzyści płynące z nawet najbardziej złożonych decyzji planistycznych poprzez:

  • Reagowanie w czasie rzeczywistym na nieplanowane wydarzenia, co umożliwia zminimalizowanie skutków zakłóceń.
  • Symulowanie różnych scenariuszy w celu wybrania najskuteczniejszego trybu postępowania.
  • Opracowanie optymalnych harmonogramów prac konserwacyjnych w celu zmaksymalizowania dostępności infrastruktury kolejowej.
  • Monitorowanie planów i dostosowywanie ich do wskaźników KPI przedsiębiorstwa.

Trudno się dziwić, że czołowe przedsiębiorstwa z branży kolejowej, takie jak NTV, DB Schenker Rail, SNCB Logistics czy VolkerRail powierzyły już planowanie działań o znaczeniu krytycznym rozwiązaniom firmy Quintiq.

Więcej informacji o tym, jak zmienić oblicze firmy dzięki technologii planowania i optymalizacji obsługi transportu kolejowego można znaleźć wybierając poszczególne zagadnienia: