Pobierz materiały

Optymalizacja pod kątem skuteczności działania i zadowolenia kontrolerów ruchu lotniczego

Jak radzić sobie z rosnącą złożonością planowania pracy personelu w sektorze kontroli ruchu lotniczego? Czy dział planowania dysponuje narzędziami umożliwiającymi tworzenie planów, które w pełni uwzględniają prawodawstwo, reguły dotyczące pracy i najnowsze zasady zarządzania zagrożeniami związanymi ze zmęczeniem? Problem dodatkowo komplikują niedobory kadrowe w kontroli ruchu lotniczego na całym świecie — zrównoważenie możliwości z zapotrzebowaniem przy równoczesnym uwzględnieniu wszystkich reguł i przepisów jest przez to trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Oprogramowanie firmy Quintiq do planowania i optymalizacji siły roboczej pomaga w bezpiecznym i ekonomicznym prowadzeniu działalności, umożliwiając wdrożenie wszystkich ograniczeń na strategicznym, taktycznym i operacyjnym poziomie planowania w ramach jednego, zintegrowanego rozwiązania. Ta sama platforma planistyczna może posłużyć do planowania szkoleń i symulacji na potrzeby kontrolerów ruchu lotniczego.

Jesteśmy dumni ze współpracy z największymi przedsiębiorstwami zajmującymi się obsługą ruchu lotniczego, takimi jak FAA, Deutsche Flugsicherung i NAV Canada. Dowiedz się więcej o klientach firmy Quintiq z tej branży.

  • Zarządzanie zmęczeniem
   Interpretowanie i wdrażanie najnowszych zasad umożliwiających ograniczanie zmęczenia. Udostępnianie planistom odpowiednich narzędzi do aktywnego zarządzania zagrożeniami związanymi ze zmęczeniem u kontrolerów ruchu lotniczego
  • Przejrzystość
   Obejmujący całą organizację wgląd w dostępność i wykorzystanie wszystkich zasobów
  • Planowanie scenariuszy
   Przygotowanie się na każdą ewentualność dzięki narzędziom firmy Quintiq do planowania strategicznego oraz analiz scenariuszy warunkowych
  • Bezpieczeństwo
   Zapewnienie bezpieczeństwa działalności, a równocześnie podnoszenie zadowolenia i wydajności pracy kontrolerów ruchu lotniczego
  • Zgodność
   Planowanie zadań, przerw oraz urlopów zgodnie ze wszystkimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa
  • Zarządzanie zakłóceniami
   Zarządzanie zdarzeniami i korygowanie planów w czasie rzeczywistym
  • Zadowolenie pracowników
   Tworzenie grafików i harmonogramów zmian w celu zoptymalizowania wykorzystania siły roboczej przy równoczesnym uwzględnieniu preferencji pracowników
  Przedstawiamy trzy najważniejsze oznaki informujące o najbardziej alarmującym z sygnałów ostrzegawczych: sytuacji, w której planiści nie mają odpowiednich narzędzi do tworzenia harmonogramów minimalizujących zagrożenia związane ze zmęczeniem u kontrolerów ruchu lotniczego.