Planowanie działalności w sposób dochodowy, sprawny i ekonomiczny

Rozwiązanie Quintiq pomaga firmom z branży logistyki morskiej w przezwyciężaniu licznych zewnętrznych nacisków i wewnętrznych ograniczeń, które na co dzień utrudniają im działalność. Daje Twojej firmie odpowienie możliwości planowania i optymalizacji, dzięki którym efektywnie i zyskownie możesz rozwiązać te trudności.

Zwiększenie wydajności operacyjnej, usprawnienie wykorzystania zasobów, ograniczenie kosztów transportu oraz odróżnienie się od konkurencji znakomitym poziomem świadczonych usług.

Wszechstronne wspomaganie planowania gwarantuje, że decyzje związane z wykorzystaniem floty są optymalne.

W całej firmie stale dostępne są dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym, które umożliwiają planistom i kierownictwu podejmowanie na czas decyzji przynoszących zyski.

Funkcje wspomagania procesu decyzyjnego zapewniają planistom dostęp do szybkich obliczeń, sugestii, powiadomień i intuicyjnych wizualizacji, pozwalając planistom na przeniesienie uwagi z przetwarzania danych na planowanie jakościowe.
 • Optymalizacja sieci
  Projektowanie optymalnej sieci transportowej
 • Optymalizacja prac konserwacyjnych
  Minimalizacja czasu bezczynności floty, czasu konserwacji i czyszczenia oraz kosztów cumowania
 • Optymalizacja mocy przerobowych
  Maksymalizacja mocy przerobowych i ładowności całej floty
 • Harmonogramowanie
  Utrzymywanie optymalnego harmonogramu działań przez cały rok, z uwzględnieniem umów dotyczących dostaw oraz okresowych fluktuacji
 • Planowanie scenariuszy
  Analizowanie scenariuszy warunkowych i symulowanie wpływu przyszłych wydarzeń, takich jak nadwyżka ładowności lub zamknięcie szlaku handlowego
 • Dynamika i elastyczność
  Wykorzystanie intratnych okazji czarterowania floty oraz możliwości pojawiających się na rynku lokalnym przy równoczesnym zminimalizowaniu wpływu zmian wprowadzanych w ostatniej chwili
 • Optymalizowanie ograniczeń
  Tworzenie planów odzwierciedlających wszystkie specyfikacje i ograniczenia dotyczące floty, portów oraz załadunku
 • To był modelowy projekt IT. Nadający się do szybkiego wdrożenia system Quintiq zapewnia przejrzystość planowania w czasie rzeczywistym, a co najważniejsze — szybki zwrot kosztów. Po dostrzeżeniu korzyści operacyjnych, biznesowych i finansowych fazy pierwszej było nam znacznie łatwiej rozszerzyć system na całe przedsiębiorstwo, aż po oddział zasobów.

  Bas Belder, Managing Director, P&O Ferrymasters
  Pobierz studium przypadku firmy P&O

Firma Quintiq oferuje inteligentne rozwiązania planistyczne do obsługi wszystkich działań związanych z transportem morskim i terminalami, a także narzędzia do kontroli dystrybucji lądowej i łańcucha dostaw. Są one przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość i stopień złożoności. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach, jakie firma Quintiq oferuje klientom o danej specjalizacji: