Pobierz materiały

Jak zoptymalizować obsługę cateringową lotów i zapewnić konkurencyjność

W branży lotniczej kluczową rolę odgrywa zadowolenie pasażerów, a oczekiwania tych ostatnich stale rosną. Konkurencja w obsłudze cateringowej linii lotniczych stale rośnie, a na rynek wkraczają firmy oferujące podobne usługi po niższej cenie.

Planowanie złożonych działań związanych z obsługą pasażerów w branży lotniczej jest często związane z wprowadzanymi w ostatniej chwili zmianami w rozkładach lotów oraz przydziałach bramek, co z kolei wpływa na czas podróży oraz kolejność dostaw.

Szybkość i elastyczność to kluczowe czynniki decydujące o utrzymaniu wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz linii lotniczych. Odpowiednia technologia umożliwi usprawnienie wykorzystania materiałów i zasobów, zwiększenie wydajności oraz korzystniejsze sformułowanie umów handlowych z kontrahentami.

Firma Quintiq oferuje narzędzia umożliwiające szybkie podejmowanie decyzji poprzez uwzględnienie bieżących uwarunkowań, a także wyznaczonych na przyszłość celów biznesowych:

  • Wykorzystanie zasobów
   Optymalizacja wykorzystania zasobów oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia zakłóceń w kolejności dostaw
  • Umowy dotyczące poziomu usług
   Zapewnienie stałej jakości usług świadczonych na rzecz linii lotniczych niezależnie od zwiększonego zapotrzebowania oraz przekazywanych w ostatniej chwili upodobań pasażerów
  • Oferty i kontrakty
   Wykorzystanie scenariuszy warunkowych przy ustalaniu wpływu ofert na cele biznesowe