Pobierz materiały

Wykorzystanie możliwości zwiększenia elastyczności, wydajności i niezawodności działania linii lotniczych oraz podniesienia poziomu obsługi klienta

Obsługa linii lotniczych powinna być niezawodna oraz punktualna. Niespełnienie tych wymogów skutkuje brakiem zadowolenia klientów. Linie lotnicze działają ponadto w środowisku globalnym, w którym o sukcesie decyduje wypadkowa wielu czynników. Skuteczne planowanie w liniach lotniczych wymaga umiejętności równoważenia — w każdym z aspektów prowadzonej działalności — kosztów przeliczanych na dostępne miejsce na milę (ang. cost per available seat mile — CASM) z zadowoleniem klientów i skomplikowanymi ograniczeniami. Wystarczy dodać do tego codzienne zakłócenia, zmiany przepisów i fluktuacje natężenia ruchu, aby otrzymać wyjątkowo trudną łamigłówkę planistyczną. Jej rozwiązanie wymaga zastosowania w pełni zintegrowanej, niezawodnej platformy planistycznej, w której brane są pod uwagę wszystkie czynniki, a celem jest zoptymalizowanie pracy personelu, wykorzystania floty i sieci oraz działań związanych z obsługą naziemną.

Realizacja celów biznesowych przy równoczesnym przestrzeganiu reguł i procedur obowiązujących w organizacji
Oprogramowanie firmy Quintiq to rozwiązanie skomplikowanej łamigłówki, jaką jest planowanie pracy linii lotniczych. Można je skonfigurować tak, aby uwzględnić wszystkie obowiązujące w danej firmie ograniczenia, takie jak wymogi kontraktowe, prawo pracy oraz dostępność zasobów i ich umiejętności. Wystarczy określić cele w zakresie wydajności, obsługi klienta i dochodowości, a oprogramowanie Quintiq zapewni narzędzia i informacje zwrotne niezbędne do sporządzania planów zgodnych z tymi celami. Umożliwi również elastyczną obsługę zmian wprowadzanych w harmonogramie w ostatniej chwili.

  Zarządzanie flotą i siecią
  Planowanie pracy personelu
  Fleet & Network

  Zarządzanie flotą i siecią

  Obsługa wszystkich aspektów planowania floty na wielu horyzontach planistycznych. Przydzielanie odpowiednich typów samolotów do planu lotów, optymalizowanie przypisania określonych samolotów do tras oraz podejmowanie długoterminowych decyzji strategicznych dotyczących miejsc docelowych.

  • Ograniczanie kosztów i zwiększanie zysków dzięki optymalizacji pod kątem skrócenia czasu obsługi naziemnej, zwiększenia wykorzystania samolotów oraz obniżenia kosztów związanych z paliwem i transportem
  • Zwiększanie zadowolenia klientów poprzez obniżenie liczby anulowanych i opóźnionych lotów
  • Szybkie i sprawne reagowanie na zmiany i zakłócenia pojawiające się w ostatniej chwili
  • Czerpanie korzyści z dogłębnego wglądu w funkcjonowanie firmy, zapewniającego wszystkim planistom natychmiastowe informacje dotyczące skutków decyzji planistycznych
  • Analizowanie różnych scenariuszy w celu ustalenia wpływu wyboru nowych miejsc docelowych lotów na cele biznesowe
  Planowanie pracy personelu