Pobierz materiały

Technologia optymalizacji lotnisk nowej generacji

Zarządzanie pracą portu lotniczego jest przedsięwzięciem dynamicznym. Każdego dnia zmieniają się plany i pojawiają się zakłócenia, jednak koncentracja na bezpieczeństwie, ochronie i komforcie milionów osób obsługiwanych każdego roku przez port lotniczy musi pozostawać niezmienna.

W jaki sposób pogodzić te działania z koniecznością zaspokojenia potrzeb wielu uczestników tego procesu? Czy można zachować zgodność ze złożonymi przepisami oraz umowami z pracownikami przy równoczesnym utrzymaniu zysków na odpowiednim poziomie?

Oprogramowanie firmy Quintiq jest w 100% dostosowane do celów biznesowych przedsiębiorstwa. Skonfigurowano je tak, aby uwzględnić wszystkie obowiązujące w danej firmie ograniczenia, takie jak wymogi kontraktowe, prawo pracy oraz dostępność zasobów i ich umiejętności.

Umożliwi tworzenie w pełni wykonalnych planów długo-, średnio- i krótkoterminowych zgodnych z założonymi wskaźnikami KPI. Wystarczy określić cele w zakresie wydajności, obsługi klienta i dochodowości, a oprogramowanie Quintiq zapewni narzędzia i informacje zwrotne niezbędne do sporządzania planów zgodnych z tymi celami.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak oprogramowanie Quintiq może pomóc w przezwyciężeniu największych wyzwań związanych z obsługą lotnisk, wystarczy kliknąć podane niżej zagadnienia:

  Obsługa pasażerów
  Obsługa ładunków
  Obsługa naziemna samolotów
  Obsługa pasażerów

  Obsługa pasażerów obejmuje wszystkie związane z nimi działania — od momentu przybycia na lotnisko aż do odlotu. Wrażenia pasażerów są w zasadzie uzależnione od skutecznej współpracy podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych przy realizacji poszczególnych usług na lotnisku. Obsługa lotniska wymaga uwzględnienia wielu różnych czynników.

  • Kierowanie odprawą
   Optymalizacja wykorzystania bramek i stanowisk odprawy w celu zwiększenia zadowolenia klientów oraz ograniczenia opóźnień lotów. Szybkie i łatwe wprowadzanie zmian przypisania bramek i personelu w reakcji na zmiany i zakłócenia z ostatniej chwili.
  • Kontrola bezpieczeństwa
   Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa wymaga starannego zarządzania procedurami oraz wysokiej dostępności systemów informacyjnych i komunikacyjnych. Unikanie kolejek przy punktach kontroli bezpieczeństwa oraz zapewnienie przepływu pasażerów do stref wolnocłowych lub bramek.
  • Obsługa bagażu
   Pewność, że bagaż zostanie w odpowiednim czasie załadowany do właściwego samolotu i rozładowany na właściwe przenośniki. Optymalne wykorzystanie zasobów i szybkie reagowanie na zmiany bramek oraz opóźnienia lotów.
  • Obsługa ruchu
   Optymalizacja przemieszczania się pasażerów pomiędzy bramkami i terminalami.
  Obsługa ładunków
  Obsługa naziemna samolotów