Pobierz materiały

Optymalizacja pod kątem skuteczności działania i zadowolenia kontrolerów ruchu lotniczego

Przed każdym przedsiębiorstwem zajmującym się obsługą ruchu lotniczego stoi mnóstwo wyzwań, takich jak ścisłe przestrzeganie warunków umów z pracownikami, stale zaostrzające się reguły i przepisy, zmienne natężenie ruchu lotniczego czy braki kadrowe wśród doświadczonych kontrolerów. Równocześnie niezbędne jest spełnianie rygorystycznych norm dotyczących bezpieczeństwa. Konieczność uwzględnienia tak wielu czynników sprawia, że planiści tracą czasem z oczu cele biznesowe, takie jak maksymalizacja wydajności oraz utrzymywanie stałej kadry.

Jednak w najskuteczniej działających przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą ruchu lotniczego udaje się to wszystko pogodzić. Firma Quintiq jest dumna ze współpracy z największymi przedsiębiorstwami w tej branży, takimi jak FAA, Deutsche Flugsicherung i NAV Canada. Mimo trudnej specyfiki tej branży, przedsiębiorstwa te stale notują imponujące zyski oraz mogą poszczycić się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Ich zarządy rozumieją, że planowanie siły roboczej jest narzędziem strategicznym niezbędnym do osiągania sukcesów w obecnej, trudnej sytuacji rynkowej.

Oprogramowanie firmy Quintiq do planowania kontroli ruchu lotniczego to zintegrowane rozwiązanie optymalizacyjne, które pomaga w bezpiecznym i ekonomicznym prowadzeniu działalności, umożliwiając wdrożenie wszystkich ograniczeń na strategicznym, taktycznym i operacyjnym poziomie planowania. Ta sama platforma planistyczna może posłużyć do planowania szkoleń i symulacji na potrzeby kontrolerów ruchu lotniczego.

Nad ponad 37 milionami lotów czuwają kontrolerzy ruchu lotniczego, których pracą zawiadują rozwiązania firmy Quintiq, znakomicie sprawdzające się w następujących dziedzinach:

  • Zarządzanie zmęczeniem
   Interpretowanie i wdrażanie nowo opracowanych najlepszych praktyk ograniczania zmęczenia. Udostępnianie planistom narzędzi umożliwiających aktywne zarządzanie ryzykiem związanym ze zmęczeniem kontrolerów ruchu lotniczego.
  • Zgodność
   Planowanie zadań, przerw i urlopów w sposób zgodny z wytycznymi Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz lokalnymi przepisami.
  • Zadowolenie pracowników
   Tworzenie grafików i harmonogramów zmian w celu zoptymalizowania wykorzystania siły roboczej przy równoczesnym uwzględnieniu preferencji pracowników.
  • Minimalizacja kosztów
   Zwiększenie wydajności i efektywności wykorzystania bieżących zasobów. Podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących zastępstw, wykorzystania kadry oraz nadgodzin, które wpływają na zwiększenie opłacalności działalności.