Pobierz materiały

Minimalizacja kosztów, zwiększenie wydajności oraz podniesienie poziomu usług

Prace konserwacyjne, naprawy i przeglądy

Prace konserwacyjne, naprawy i przeglądy mają decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Niezależnie od tego, czy chodzi o zaplanowane prace konserwacyjne, czy bieżące naprawy, najważniejsze jest optymalne wykorzystanie samolotów przez linie lotnicze. Przez cały rok linie lotnicze muszą utrzymywać subtelną równowagę pomiędzy wydajnością a elastycznością operacyjną, w związku z czym konieczne jest płynne planowanie lotów.

W jaki sposób zapewnić optymalną wydajność działań przy rosnącej liczbie pasażerów oraz zamówień na samoloty?

Świadczenie na rzecz linii lotniczych usług najwyższej jakości wymaga szybkości oraz elastyczności. O wszystkim decyduje dostępność odpowiednich pracowników i sprzętu we właściwym czasie. Firma Quintiq oferuje rozwiązanie umożliwiające szybkie podejmowanie decyzji oraz optymalizację wykorzystania zasobów, które pozwoli między innymi zoptymalizować prace konserwacyjne i skutecznie reagować na zakłócenia.

Rozwiązanie jest w 100% dostosowane do potrzeb danej organizacji i umożliwia zoptymalizowanie działalności w sposób zgodny z obowiązującymi w niej regułami oraz ograniczeniami. Korzyści związane są z możliwością uzgodnienia planu prac konserwacyjnych z wymogami dotyczącymi transportu oraz siły roboczej.

  Wyższy poziom planowania i optymalizacji obsługi samolotów:

  • Wykorzystanie zasobów
   Optymalizacja wykorzystania sprzętu oraz wykwalifikowanej siły roboczej. Zapewnienie skutecznego działania łańcucha dostaw części zamiennych. Skrócenie czasu obsługi samolotów oraz uzyskanie dodatkowych mocy przerobowych na świadczenie usług komercyjnych.
  • Złożone planowanie i harmonogramowanie siły roboczej
   Tworzenie optymalnych planów i harmonogramów bez względu na stopień złożoności działań organizacji. Zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i ograniczeniami przy równoczesnym uwzględnieniu preferencji pracowników. Zarządzanie czasem i zasobami niezbędnymi do celów szkoleniowych.
  • Optymalizacja prac konserwacyjnych
   Wykorzystanie zaawansowanych funkcji symulacyjnych do optymalizacji zaplanowanych prac konserwacyjnych na poziomie strategicznym przy równoczesnym zachowaniu elastyczności w zakresie napraw bieżących.