Zadbaj o przyszłość firmy, korzystając ze znakomitego rozwiązania do planowania usług ochroniarskich

Ostatnie wydarzenia na świecie sprawiają, że ochrona staje się czymś niezbędnym dla coraz większej liczby firm i osób prywatnych. Efektem jest gwałtowny rozwój branży ochroniarskiej, co generuje intratne okazje i przyczynia się do wzrostu konkurencji. Dostawcy usług ochroniarskich muszą stale dążyć do optymalizowania działalności poprzez ograniczanie kosztów i maksymalizowanie wykorzystania zasobów w celu zachowania przewagi konkurencyjnej.

Przezwyciężanie wszystkich trudności związanych z planowaniem usług ochroniarskich

Rozwiązanie firmy Quintiq do planowania usług ochroniarskich umożliwia przezwyciężenie całej gamy trudności związanych z planowaniem i harmonogramowaniem w branży ochroniarskiej. Jest to jedno rozwiązanie obejmujące wszystkie działania w ujęciu krótko-, średnio- i długoterminowym. Do funkcji długoterminowego planowania strategicznego należą: planowanie scenariuszy warunkowych i analiza kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Funkcje taktycznego planowania średnioterminowego obejmują grafiki oraz harmonogramowanie zmian, umożliwiające optymalizację wykorzystania usług personelu i dostępnych zasobów oraz definiowanie uprawnień. Funkcje planowania operacyjnego to kontrola działań w czasie rzeczywistym, zarządzanie zdarzeniami i zakłóceniami oraz sterowanie ruchem.

  • Monitoring w czasie rzeczywistym
   Monitorowanie zasobów w czasie rzeczywistym dzięki integracji z systemami GPS
  • Optymalizowanie grafików
   Optymalizacja grafików w celu ograniczenia liczby nadgodzin oraz kosztów operacyjnych
  • Zarządzanie zakłóceniami
   Reagowanie na zakłócenia w czasie rzeczywistym oraz przydzielanie dodatkowego personelu i zasobów na podstawie zaleceń systemu
  • Dynamiczne harmonogramowanie
   Harmonogramowanie tras ochrony mobilnej z uwzględnieniem zróżnicowanych procedur zwiększających poziom bezpieczeństwa i skuteczność
  • Optymalizacja zasobów
   Obliczanie dostępnych zasobów i optymalne planowanie wykorzystania sprzętu
  • Niezawodność
   Usprawnienie obsługi klienta poprzez precyzyjne i terminowe przydzielanie zasobów

  Pobierz przewodnik po planowaniu i optymalizacji usług ochroniarskich i dowiedz się więcej na temat korzyści związanych z optymalizacją siły roboczej