Zapewnienie bezpieczeństwa, równowagi ekologicznej oraz doskonałości operacyjnej

Branża petrochemiczna musi stawić czoła zmiennym kosztom substratów, cyklicznym zmianom cen produktów oraz zwiększającej się presji na ograniczenie wpływu jej działalności na środowisko. Skomplikowane, zintegrowane łańcuchy dostaw są tu normą. Optymalizacja łańcucha dostaw ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia doskonałości operacyjnej oraz zrealizowania nadrzędnego celu, jakim jest maksymalizacja zysku z kapitału przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i zachowania równowagi ekologicznej.

Czy stosowane w firmach procesy planowania umożliwiają przezwyciężenie tych wyzwań oraz wykorzystanie możliwości, jakie daje optymalizacja łańcucha dostaw? Inteligentne oprogramowanie Quintiq do planowania i optymalizacji łańcucha dostaw umożliwia firmom z branży petrochemicznej zwiększenie mocy przerobowych oraz wielkości produkcji, obniżenie zużycia energii, redukcję zapasów oraz usprawnienie obsługi klientów poprzez dostosowanie łańcucha dostaw do realiów branży petrochemicznej.

  Zwiększenie przewagi konkurencyjnej dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu Quintiq do planowania i harmonogramowania.

  PLANOWANIE SCENARIUSZY
  PLANOWANIE SPRZEDAŻY I DZIAŁALNOŚCI
  PLANOWANIE PRODUKCJI
  DYSTRYBUCJA
  Planowanie scenariuszy

  Planowanie scenariuszy

  Plan zapewniający zyski w przyszłości

  Optymalizacja łańcuchów wartości w branży petrochemicznej zaczyna się od podjęcia prawidłowych decyzji inwestycyjnych, do czego niezbędna jest analiza wielu możliwych scenariuszy ekonomicznych. Następnie można wprowadzić zmiany niezbędne do zoptymalizowania przyszłej wydajności i ocenić inwestycje długoterminowe w zakłady produkcyjne i dystrybucyjne, realizując w ten sposób cele długoterminowe.
  Planowanie sprzedaży i działalności

  Planowanie sprzedaży i działalności

  Opanowanie ciągłych kompromisów pomiędzy czasem reakcji klientów, wydajnością produkcji oraz zapasami

  Oprogramowanie Quintiq wspomaga podejmowanie decyzji dotyczących tego, co należy produkować i gdzie , oraz jakie substraty zakupić i w jaki sposób je transportować i przechowywać. Mając pełen wgląd w działania związane ze sprzedażą, marketingiem, finansami, produkcją oraz łańcuchem dostaw, można podejmować świadome decyzje biznesowe.

  • Planowanie na podstawie wskaźników KPI
   Umożliwienie planistom podejmowania decyzji zgodnych ze wskaźnikami KPI związanymi z zadowoleniem klientów, kosztami, wydajnością oraz dochodowością.
  • Precyzyjne prognozy zapotrzebowania
   Czerpanie korzyści z większej precyzji i częstotliwości prognozowania zapotrzebowania.
  • Pełen wgląd w łańcuch dostaw
   Realizowanie zapotrzebowania przy minimalnych kosztach, możliwe dzięki planowaniu z uwzględnieniem wszechstronnych analiz łańcucha dostaw.
  • Niezawodna realizacja zamówień
   Pewność, że dostawy zostaną zrealizowane zgodnie z zobowiązaniem.
  Planowanie produkcji

  Planowanie produkcji

  Uzyskanie doskonałości operacyjnej i zadowolenia klientów.

  Inteligentne planowanie w zintegrowanym kompleksie petrochemicznym jest elementem niezbędnym do zapewnienia doskonałości operacyjnej oraz zadowolenia klientów. Rzeczywista optymalizacja wykracza jednak poza możliwości tradycyjnych systemów planowania, gdy w planach należy brać pod uwagę koszty alternatywnych substratów oraz liczne ograniczenia produkcyjne. Standardowe oprogramowanie Quintiq skonfigurowano pod kątem modelowania wydajności, procesów i ograniczeń specyficznych dla tej branży, aby umożliwić uzyskanie naprawdę optymalnych harmonogramów produkcji.

  • Modelowanie procesów
   Modelowanie procesów realizowanych w całym kompleksie petrochemicznym: od odbioru substratów, po wysyłkę gotowych produktów.
  • Optymalizowanie wydajności
   Wybieranie optymalnych substratów olefinowych i kierowanie ich do odpowiednich pieców pirolitycznych.
  • Optymalizowanie pod kątem ograniczeń
   Ustalanie optymalnych warunków działania dla poszczególnych jednostek w celu uzyskania maksymalnej wielkości produkcji i minimalnych kosztów związanych z energią przy uwzględnieniu jakości substratów oraz wszystkich obowiązujących ograniczeń.
  • Optymalizowanie prac konserwacyjnych
   Ustalanie harmonogramów usuwania osadów węglowych z pieców oraz czyszczenia i konserwacji sprzętu.
  • Optymalizowanie okresów przejściowych
   Optymalizowanie zmian gatunków polimerów w celu skrócenia okresów przejściowych.
  Dystrybucja

  Dystrybucja

  Zapewnienie skutecznych i terminowych dostaw

  Klienci są rozsiani po całym świecie i potrzebują jako surowców wielu materiałów o różnej jakości oraz gatunku. Do zapewnienia skutecznych i terminowych dostaw tych materiałów z zakładu produkcyjnego do klienta, przy równoczesnym zarządzaniu poziomami zapasów, konieczne jest zoptymalizowanie całego łańcucha dostaw. Oprogramowanie Quintiq pomaga firmom petrochemicznym w planowaniu i optymalizowaniu dystrybucji pomiędzy zakładami produkcyjnymi a klientami. Dzięki oprogramowaniu Quintiq można zoptymalizować światową sieć dystrybucyjną oraz zasoby poszczególnych produktów w każdej lokalizacji, aby zapewnić, że klienci będą naprawdę usatysfakcjonowani.
  Dowiedz się więcej o planowaniu w branży petrochemicznej za pomocą oprogramowania Quintiq