Pobierz materiały

Modernizacja procesu planowania pracy pilotów

Czy dział planistyczny ma trudności z obsługą złożoności planowania przeniesień, urlopów i szkoleń pilotów? Aby tworzyć plany i harmonogramy, planiści muszą mieć dostęp do precyzyjnych informacji, takich jak staż pracy pilotów, aktualne i przyszłe wymogi dotyczące szkoleń, bieżące poziomy kwalifikacji, preferencje pilotów, propozycje przeniesienia, wnioski i wynagrodzenia urlopowe oraz możliwości szkoleń.

  Linie lotnicze często przechowują te dane w wielu niezgodnych ze sobą, starszych systemach, co oznacza, że są one niepewne, a ich pozyskiwanie nastręcza trudności. Dla planistów irytujące bywają również procedury sporządzania zapytań dotyczących tych danych oraz trudności z modyfikacją planów. Im więcej wyzwań wiąże się z tworzenie planów i harmonogramów, tym bardziej prawdopodobne jest to, że dział planowania zadowoli się opracowaniem jakiegokolwiek planu, który niekoniecznie będzie optymalny.

  Linie lotnicze KLM Royal Dutch Airlines zleciły firmie Quintiq rozwiązanie tej planistycznej łamigłówki. Dowiedz się więcej o wyzwaniach planistycznych stojących przez linią KLM i o rozwiązaniu firmy Quintiq.

  Firma Quintiq oferuje wszechstronne rozwiązanie planistyczne, którego zadaniem jest zastąpienie niezgodnych ze sobą, starszych systemów przez jeden, dysponujący dużymi możliwościami, elastyczny system. Oprogramowanie firmy Quintiq do zarządzania obsługą kabiny pilotów uwzględnia wszystkie aspekty planowania pracy personelu na różnych horyzontach planistycznych. Umożliwia planistom tworzenie optymalnych planów, zapewniających najbardziej ekonomiczne i najbardziej wydajne wykorzystanie zasobów przy zachowaniu zgodności z kluczowymi wskaźnikami wydajności.

  • Planowanie przeniesień
   Minimalizowanie czasu poświęcanego na planowanie przeniesień pilotów
  • Prognozowanie
   Prognozowanie dostępności i zapotrzebowania na przeniesienia pilotów, ośrodki szkoleniowe oraz wynagrodzenia urlopowe
  • Uzgadnianie
   Uzgadnianie planów związanych z obsługą kabiny pilotów z celami biznesowymi linii lotniczych
  • Planowanie scenariuszy
   Tworzenie wielu scenariuszy oraz analizowanie scenariuszy warunkowych i przewidywanie wpływu różnych zakłóceń
  • Obsługa ręczna lub automatyczna
   Możliwość wybrania, które aspekty należy objąć automatycznym planowaniem i optymalizacją, a które wymagają oceny i interwencji planistów
  • Wizualizacje
   Wizualizowanie wpływu tendencji panujących w branży na moce przerobowe i zapotrzebowanie
  • Optymalizacja
   Optymalizowanie wykorzystania kosztownych zasobów, takich jak piloci i symulatory szkoleniowe
  Poznaj 4 sposoby na uzyskanie przewagi nad konkurencją dzięki planowaniu pracy pilotów. Pobierz swój egzemplarz oficjalnego raportu.