Pobierz materiały

Optymalizacja dochodów dzięki zaawansowanemu wspomaganiu planowania

Złożoność branży usług pocztowych i kurierskich obejmuje sortownie, węzły transportowe i sieci dystrybucji. Decydujące znaczenie ma praca planistów, którzy w swoich planach muszą uwzględnić sprzeczne ze sobą reguły i ograniczenia związane z procesami, kierowcami, pojazdami, maszynami sortującymi i urzędnikami zajmującymi się przesyłkami. W obliczu zmiennego zapotrzebowania na usługi i zaciekłej konkurencji najważniejsze firmy inwestują w oprogramowanie do planowania i optymalizacji łańcucha dostaw firmy Quintiq, aby zwiększyć wydajność i wyróżnić się na rynku wyjątkowo wysokim poziomem obsługi klienta, a także zwiększyć zyski. Oprogramowanie firmy Quintiq do planowania i optymalizacji umożliwia przekształcenie ograniczeń w możliwości osiągnięcia wydajności operacyjnej i zmaksymalizowania przewagi konkurencyjnej. W oprogramowaniu Quintiq uwzględniono każdy ze złożonych wymogów, co umożliwia planistom podejmowanie decyzji, dzięki którym działalność organizacji znacznie zyskuje na wartości.

Wybierz platformę, która umożliwia szybkie reagowanie i obniżanie kosztów, a także znakomicie dopasowuje się do specyficznego modelu działalności firmy.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie korzyści firma Quintiq oferuje branży usług pocztowych i kurierskich.

poczta
Przesyłki kurierskie
Poczta

Poczta

Czasy się zmieniają. Liczba przesyłanych paczek wzrasta szybciej niż liczba przesyłek listowych. Rosną płace, a siła robocza nie jest optymalnie wykorzystywana. Potrzeba uzyskania wglądu w operacje i sprawowania nad nimi kontroli jest większa niż kiedykolwiek. Dostawcy usług pocztowych analizują obecnie wszystkie aspekty działalności, aby znaleźć możliwości obniżenia kosztów.

Czy dysponują narzędziami niezbędnymi do podejmowania na czas precyzyjnych decyzji planistycznych na podstawie przewidywanej ilości przesyłek?

W tym dynamicznym środowisku zarządzanie kosztami, optymalizacja zasobów, znakomita obsługa klienta i możliwość szybkiego reagowania na zmiany rynkowe to czynniki niezbędne, aby firma mogła odnieść sukces. Od przyjmowania i doręczania przesyłek listowych po doręczanie paczek w ustalonym czasie i pełną logistykę kontraktową — firma Quintiq pomaga w realizowaniu wyzwań, oferując zintegrowany zestaw zaawansowanych i nadających się do modyfikacji systemów planowania, które są w 100% dostosowane do działalności organizacji klienta.

 • Optymalizowanie zadań
  Zwiększenie wydajności operacyjnej dzięki zintegrowanym mechanizmom planowania z koordynacją w czasie rzeczywistym umożliwia przydzielanie pracownikom zadań w dniu, w którym mają zostać wykonane.
 • Optymalizacja zasobów
  Zwiększenie wykorzystania dostępnych mocy przerobowych poprzez skuteczne rozdysponowanie maszyn, pojazdów i personelu w perspektywie dziennej, tygodniowej i miesięcznej.
 • Przejrzystość
  Uzyskanie wglądu we wszystkie działania firmy, od poziomu strategicznego aż do poziomu operacyjnego, co umożliwia skuteczne planowanie.
 • Elastyczność
  Uwzględnienie wszystkich zasad obowiązujących w branży, w tym również specyfiki i ograniczeń związanych z adresami doręczeń.
 • Zintegrowane planowanie
  Tworzenie planów uwzględniających liczne czynniki, w tym reguły dotyczące czasu i pozostawiania przesyłek, umów z pracownikami oraz tygodniowych tendencji związanych ze zwolnieniami chorobowymi.
 • Ograniczanie kosztów
  Możliwość znacznego ograniczenia kosztów sortowania dzięki większemu zrównoważeniu ilości przesyłek z mocami przerobowymi.

Rozwiązanie firmy Quintiq dla dostawców usług pocztowych umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów. Pozwala podnieść jakość usług, zwiększyć ich elastyczność i zasięg oraz skutecznie wdrożyć nowe usługi — przy maksymalnym ograniczeniu kosztów.

Pobierz broszurę na temat planowania logistycznego w branży usług pocztowych, aby uzyskać cenne informacje na temat funkcji, które umożliwią generowanie większych zysków.

Przesyłki kurierskie