Pobierz materiały

Pokonywanie złożoności procesów planowania w branży RTV

Nowe wyzwania sprawiły, że planowanie produkcji w sektorze radiofonii i telewizji wykracza poza zakres tradycyjnych technik planowania i aplikacji. Do wyzwań tych należą: ograniczenie budżetów w związku z dywersyfikacją treści, konsolidacja i integracja branży, coraz większa specjalizacja pracowników zatrudnionych na stałe oraz freelancerów, a także wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu. Odczuwając presję związaną z wykonywaniem większej liczby zadań przy użyciu mniejszej ilości środków, przedsiębiorstwa działające w branży RTV inwestują w zaawansowane oprogramowanie firmy Quintiq do planowania i harmonogramowania, aby zapanować nad złożonymi procesami planowania oraz nad optymalizacją wykorzystania posiadanych zasobów.

Oprogramowanie firmy Quintiq do planowania i optymalizacji to rozwiązanie skomplikowanej łamigłówki planistycznej w sektorze radiofonii i telewizji. Można je skonfigurować tak, aby wziąć pod uwagę wszystkie obowiązujące w danej organizacji ograniczenia: wymogi kontraktowe, prawo pracy oraz dostępność zasobów i ich umiejętności. Zapewnia ono możliwość tworzenia w pełni wykonalnych długo- i krótkoterminowych planów z uwzględnieniem kluczowych wskaźników wydajności — nawet w największych koncernach radiowo-telewizyjnych. Wystarczy określić docelowe poziomy wydajności, zdolności produkcyjnej i dochodowości, a oprogramowanie Quintiq zapewni narzędzia i informacje zwrotne niezbędne do sporządzania planów zgodnych z tymi celami.

  Czytaj dalej, aby odkryć zalety oprogramowania Quintiq dla sektora radiofonii i telewizji w zakresie produkcji materiałów z wozów transmisyjnych, produkcji studyjnych i postprodukcji.

  produkcja materiałów z wozów transmisyjnych
  produkcja studyjna
  postprodukcja
  Produkcja materiałów z wozów transmisyjnych

  Produkcja materiałów z wozów transmisyjnych

  Oprogramowanie firmy Quintiq do planowania produkcji radiowo-telewizyjnej to jeden zintegrowany system oferujący funkcje planowania i harmonogramowania różnych zasobów. Zapewnia ono najbardziej ekonomiczne i produktywne dopasowanie wymogów operacyjnych i dostępnych zasobów.
  Co można osiągnąć, dołączając do coraz dłuższej listy klientów firmy Quintiq z branży RTV:
  • Ocena potencjalnej dochodowości każdej z decyzji biznesowych, pozwalająca uzyskać pewność, że podjęta decyzja jest najlepsza z punktu widzenia przyszłości organizacji
  • Badanie scenariuszy warunkowych i symulowanie wpływu przyszłych wydarzeń na zapotrzebowanie i wydajność
  • Dobór pracowników i freelancerów z uwzględnieniem stawek i wymaganych umiejętności. Współpraca w czasie rzeczywistym z innymi działami i lokalizacjami, klientami oraz freelancerami, umożliwiająca składanie ofert i alokację zasobów
  • Tworzenie planów z uwzględnieniem wielu indywidualnych i zbiorowych uzgodnień dotyczących pracy, przepisów i norm, zakontraktowanych godzin oraz przepisów prawa pracy w celu zmaksymalizowania wydajności pracy personelu
  • Obliczanie czasu podróży oraz przebywanych odległości, optymalizowanie tras i ustalanie optymalnego doboru pojazdów i kierowców w danej flocie w celu ograniczenia kosztów logistycznych
  • Symulowanie zapotrzebowania generowanego przez jednorazowe wydarzenia w celu przewidywania wymogów. Ocena możliwości dostarczenia produktu klientom na czas i w ramach budżetu
  Dowiedz się, jak używać oprogramowania Quintiq do optymalizacji produkcji studyjnych i postprodukcji.
  Produkcja studyjna

  Produkcja studyjna

  Oprogramowanie Quintiq do planowania wielu zasobów wspomaga firmy z branży RTV w realizacji skomplikowanego zadania, jakim jest planowanie i harmonogramowanie wszystkich aspektów produkcji studyjnej: od najważniejszych decyzji związanych z zakupami po przydział personelu i sprzętu produkcyjnego.

  Co można osiągnąć, dołączając do coraz dłuższej listy klientów firmy Quintiq z branży RTV:

  • Planowanie scenariuszy
   Ocena potencjalnej dochodowości zmian organizacyjnych, takich jak konsolidacja zespołów i inwestycje w nowy sprzęt, w celu podjęcia decyzji najlepszej dla przyszłości firmy
  • Scentralizowane planowanie
   Optymalizacja wykorzystania studiów i sprzętu w ramach współpracy obejmującej całą sieć
  • Planowanie w czasie rzeczywistym
   Dostosowywanie harmonogramów produkcji w czasie rzeczywistym w celu uwzględnienia zakłóceń
  • Plany dopasowane w 100%
   Tworzenie planów odzwierciedlających wszystkie ograniczenia związane z personelem, sprzętem i licencjami
  • Prognozowanie
   Dostosowanie zdolności produkcyjnych do przewidywanych tendencji rynkowych
  Dowiedz się, jak używać oprogramowania Quintiq do optymalizacji produkcji materiałów z wozów transmisyjnych i postprodukcji.
  Postprodukcja

  Postprodukcja

  Oprogramowanie firmy Quintiq do planowania produkcji radiowo-telewizyjnej to jeden zintegrowany system oferujący funkcje planowania i harmonogramowania różnych zasobów. Zapewnia ono najbardziej ekonomiczne i produktywne dopasowanie wymogów operacyjnych i dostępnych zasobów. Firmy zajmujące się nadawaniem z wozów transmisyjnych, takie jak klient firmy Quintiq — SIS LIVE, mają do czynienia z dużą dynamiką planowania dotyczącego mobilnych studiów nagraniowych oraz dużego geograficznego rozproszenia lokalizacji. W celu znacznego ograniczenia kosztów system Quintiq obsługuje zintegrowane planowanie logistyczne zasobów wewnętrznych i zewnętrznych.
  Co można osiągnąć, dołączając do coraz dłuższej listy klientów firmy Quintiq z branży RTV:
  • Zapewnienie klientom terminowej realizacji zleceń na podstawie rzeczywistych zdolności produkcyjnych
  • Badanie wpływu przyjęcia zleceń długoterminowych oraz ustalanie budżetu, wymogów i możliwości terminowej realizacji
  • Optymalizacja wykorzystania pomieszczeń i sprzętu pod kątem planów uwzględniających wszystkie ograniczenia
  • Tworzenie planów optymalnie wykorzystujących zróżnicowane i wyjątkowe umiejętności personelu
  • Dostosowywanie harmonogramów w czasie rzeczywistym w celu uwzględnienia zakłóceń
  Dowiedz się, jak używać oprogramowania Quintiq do optymalizacji produkcji materiałów z wozów transmisyjnych i produkcji studyjnej.