Plan osiągnięcia przełomowej konkurencyjności

Inteligentne planowanie i optymalizacja mogą zdecydować o różnicy pomiędzy intratnym zleceniem transportowym a utraconą okazją. Obsługiwanie rozległego obszaru geograficznego z wieloma trasami, środkami transportu oraz ścisłymi regulacjami celnymi sprawia, że firma spedycyjna znajduje się pod dużą presją i musi znaleźć najbardziej ekonomiczny sposób na bezpieczne dostarczenie cennego ładunku do miejsca przeznaczenia. Jak zapewnić zgodność usług spedycyjnych ze wszystkimi warunkami dostawy, utrzymując przy tym odpowiedni poziom obsługi klienta i konkurencyjne ceny?

Gdy wielu klientów preferuje częste dostawy umożliwiające utrzymanie niskiego poziomu zapasów, punktualność i częstotliwość są czynnikami decydującymi o zatrzymaniu klientów. Aby planiści mogli poradzić sobie z coraz większym zapotrzebowaniem na dostawy zamawiane w ostatniej chwili, należy udostępnić im przegląd wszystkich dostępnych i używanych zasobów wraz ze związanymi z nimi regułami i ograniczeniami.

Optymalizacja procesów w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji

 • Plany wolne od ograniczeń
  Generowanie optymalnych planów transportu z równoczesnym spełnieniem wymogów związanych z dochodami i kosztami, dostępnymi zasobami, terminami dostaw, zgodnością załadunku z przepisami oraz priorytetami klientów.
 • Planowanie scenariuszy
  Symulowanie scenariuszy warunkowych poprzez badanie decyzji alternatywnych, takich jak przesunięcia dostaw na alternatywne trasy lub wykorzystanie innych środków transportu.
 • Optymalizacja w czasie rzeczywistym
  Reagowanie na bieżąco na codzienne zakłócenia działalności, takie jak awarie pojazdów, opóźnienia w ruchu powietrznym, postoje związane z kontrolami celnymi i choroby pracowników.
 • Wgląd w funkcjonowanie sieci
  Szybkie reagowanie na pojawiające się okazje dzięki głębszemu wglądowi w funkcjonowanie wspólnych sieci przewozowych.
 • 100-procentowa zgodność
  Uwzględnienie wszystkich zasad i ograniczeń obowiązujących w danej firmie.
 • Zintegrowane planowanie
  Obsługa niezbędnych funkcji, takich jak przeładunek bezpośredni i planowanie zapasów magazynowych.
 • W branży spedycyjnej niezbędne są szybkie i dynamiczne rozwiązania transportowe, obsługiwane przez inteligentny system planowania działający w czasie rzeczywistym. Dzięki wdrożeniu oprogramowania Logistics Planner i zastosowaniu zasady oferowania kompleksowych rozwiązań będziemy mogli podejmować świadome decyzje, zwiększać zadowolenie klientów i poczynić znaczne oszczędności.
  Fred Snippe, CEO, Roberts Europe
  Pobierz studium przypadku firmy Roberts Europe
Warto zainwestować w platformę, która jest ekonomiczna, działa sprawnie i zapewnia wgląd w działalność firmy
Wiodące światowe firmy spedycyjne optymalizują swoje procedury w celu zwiększenia wydajności operacyjnej, ograniczenia kosztów i skuteczniejszego wykorzystania nadarzających się okazji biznesowych. Oprogramowanie Quintiq do planowania logistycznego umożliwia tworzenie optymalnych planów. Udostępnia kompleksowe informacje i odzwierciedla nietypowe ograniczenia, kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oraz charakterystykę organizacji. Dzięki oprogramowaniu Quintiq można analizować i neutralizować zagrożenia nieodłącznie związane z podejmowaniem decyzji planistycznych. Optymalizując działalność za pomocą najskuteczniejszej platformy do planowania i optymalizacji, można zwiększyć zadowolenie klientów.
Pobierz przewodnik po optymalizacji działalności spedycyjnej