Pobierz materiały

Zoptymalizowane planowanie podnoszące wydajność i dochodowość handlu detalicznego

Aby zachować rentowność, firmy z sektora detalicznego muszą obecnie podejmować stale zmieniające się wyzwania. Zapotrzebowanie klientów na asortyment produktów i ich dostępność ciągle rośnie. Planowanie łańcuchów dostaw staje się coraz bardziej skomplikowane. Konkurencja bezustannie wprowadza innowacyjne rozwiązania, by uzyskać przewagę.
  Te czynniki oznaczają, że aby zachować konkurencyjność, organizacja powinna uzyskać określony poziom zoptymalizowanej elastyczności. Należy znaleźć sposoby na zaspokojenie popytu przy równoczesnym minimalizowaniu kosztów, podejmując przy tym działania odpowiadające na rosnące naciski na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.

  Uproszczenie procesu planowania sprzedaży detalicznej

  Dzięki znajomości złożonego środowiska handlu detalicznego firma Quintiq może zaoferować klientom aplikacje planistyczne, które zapewniają wydajność operacyjną i elastyczność niezbędne do osiągnięcia sukcesu finansowego. Nasze rozwiązanie do planowania sprzedaży detalicznej zapewnia wgląd w cały łańcuch dostaw, a także w operacje na wszystkich poziomach planowania w całej firmie. Umożliwia stosowanie w pełni zoptymalizowanych strategii dystrybucji pierwotnej i wtórnej, gwarantuje elastyczność i pozwala znacznie ograniczyć koszty związane z kanałami dostarczania towarów.

  Oprogramowanie Quintiq do planowania i optymalizacji jest dostosowywane do potrzeb klienta i branży, jednak jego podstawą są wypróbowane i przetestowane modele, dzięki czemu integracja przebiega szybko i łatwo. Po jego wdrożeniu organizacja może natychmiast zacząć czerpać korzyści, uzyskując wgląd w dane na temat wpływu decyzji planistycznych na kluczowe wskaźniki wydajności. Korzyści związane z oprogramowaniem Quintiq:

  • Optymalizacja wykorzystania zasobów z zachowaniem większej równowagi pomiędzy ilością a wydajnością oraz usprawnienie planowania logistycznego i optymalizacja harmonogramowania.
  • Minimalizacja kosztów i emisji gazów cieplarnianych dzięki ograniczeniu rotacji zapasów, zużycia paliwa i nakładów na działanie sieci.

  • Optymalizacja zapasów
   Zapewnienie dostępności produktów przy zachowaniu ekonomicznego poziomu zatowarowania sklepów i optymalnej pojemności magazynowej.
  • Usprawnienie obsługi klienta
   Zwiększenie zadowolenia klientów dzięki dostosowaniu usług do ich potrzeb, zapewnieniu znakomitej dostępności produktów i zwiększeniu współczynnika doręczeń za pierwszym razem.
  • Integracja
   Zintegrowanie rozwiązania Quintiq z istniejącymi systemami informatycznymi w celu rozwiązania typowych dla danego klienta problemów planistycznych, a także uzyskania lepszego wglądu w działalność firmy i kontroli nad nią.
  Pobierz dokument z opisem optymalizacji służącej zwiększeniu dochodowości sprzedaży detalicznej