Pobierz materiały

Zadbaj o to, by transport masowy produktów ciekłych oraz usługi związane z jego obsługą były skuteczne, niezawodne i rentowne

Transport masowy produktów ciekłych oraz jego obsługa to naprawdę skomplikowana łamigłówka planistyczna. Specyficzną cechą tego rynku jest duża liczba transakcji zawieranych na rynku kasowym. Miejsce docelowe ładunku nie zawsze jest znane i może zmienić się w trakcie rejsu. Tymczasem ceny ropy, gazu i innych substancji chemicznych codziennie się zmieniają. Ponieważ na całym świecie dostępna liczba dużych tankowców do transportu ropy naftowej jest ograniczona, podczas składania ofert dotyczących ładunków gotowych do natychmiastowej wysyłki i harmonogramowania ruchów floty należy brać pod uwagę konkurencyjne informacje o położeniu innych statków oraz dane z rynku.

Kluczem do sukcesu jest inteligentne planowanie

Połączenie tego założenia z wieloma zmiennymi, ograniczeniami i regułami biznesowymi sprawia, że jest to bardzo dynamiczna i skomplikowana łamigłówka. Rozpracowanie tej złożoności w celu stworzenia optymalnych planów wykracza często poza możliwości tradycyjnych systemów i ręcznych technik planowania. Potrzebne jest dodatkowe wsparcie informacyjne i planistyczne, które umożliwi podejmowanie korzystnych decyzji za każdym razem. Systemy planowania do obsługi tankowców muszą działać elastycznie i sprawnie.

Aby opracować najlepsze plany, planiści muszą dysponować informacjami na temat wszystkich dostępnych i używanych zasobów oraz ograniczeń. Do tego potrzebne jest oprogramowanie Quintiq, które zapewnia pełną widoczność wszystkich działań i uwzględnia specyficzne ograniczenia, kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oraz charakterystykę poszczególnych zleceń transportowych.
  TANKOWCE
  PORTY I TERMINALE
  Tankowce

  Tankowce

  Umożliwienie planistom tworzenia realnych planów z pełnym uwzględnieniem ładowności statków i luków oraz aktualnych ograniczeń związanych z ładunkiem. Optymalizacja wykorzystania floty przy równoczesnym ograniczeniu do minimum kosztów czyszczenia oraz opóźnień. Maksymalizacja wykorzystania ładowności.

  Dzięki rozwiązaniu planistycznemu firmy Quintiq do obsługi transportu masowego produktów ciekłych wszystko to jest możliwe.

  • Planowanie scenariuszy
   Symulowanie scenariuszy warunkowych oraz ich wpływu na wskaźniki KPI
  • Współpraca
   Możliwość bezkolizyjnej współpracy pomiędzy planistami, gdy statki kursują pomiędzy portami
  • Optymalizacja
   Pogodzenie zakontraktowanych rejsów z możliwościami pojawiającymi się na lokalnym rynku w sposób przynoszący największe zyski
  • Niezawodność
   Przedstawianie klientom precyzyjnych wycen oraz ram czasowych dostaw
  • Wsparcie procesu decyzyjnego
   Analizowanie zalecanych planów przed dokonaniem wyboru oraz dopracowywanie planów zgodnych ze wskaźnikami KPI
  • Optymalizacja przeładunku
   Optymalizacja kompleksowego planowania załadunku pod kątem zysków z uwzględnieniem przepisów oraz zagrożeń związanych ze skażeniem
  • Optymalizacja prac konserwacyjnych
   Optymalizacja i minimalizacja oddziaływania prac związanych z czyszczeniem i konserwacją luków
  • Planowanie w czasie rzeczywistym
   Obsługiwanie zamówień złożonych w ostatniej chwili oraz skuteczne reagowanie na codzienne zakłócenia
  • Przejrzystość
   Uzyskanie pełnego wglądu w bieżące i przyszłe działania, w tym w ładowność floty i bieżącą lokalizację statków, zamówienia oraz szacowane i rzeczywiste czasy przewozu
  Porty i terminale