Pobierz materiały

Inteligentne planowanie z myślą o zwiększeniu zysków

W branży nękanej wysokimi cenami paliw oraz nieprzewidywalnym zapotrzebowaniem, o utrzymaniu długotrwałych relacji z klientami decyduje dostarczanie ładunków z zachowaniem najniższych kosztów bez narażania na szwank jakości usług. Opracowanie optymalnych planów dostaw wymaga drobiazgowego przygotowania, jednak plany szybko mogą stać się nieaktualne. Czy dział planowania ma do dyspozycji odpowiednie wsparcie i kontrolę, niezbędne do sporządzania optymalnych planów nawet w obliczu nieuniknionych zakłóceń pojawiających się w ostatniej chwili?

Zoptymalizowanie tych cennych zasobów może być czynnikiem odróżniającym rentowną dostawę od kosztownej pomyłki. Ponieważ brak kierowców jest często ograniczeniem w przypadku dostaw dalekiego zasięgu, do zrealizowania planu dostaw niezbędny jest inteligentny dobór przewoźników. W tej działalności niezbędna jest elastyczność, umożliwiająca pokonywanie wąskich gardeł i ograniczeń ładowności przy równoczesnym zachowaniu zgodności z umowami dotyczącymi poziomu świadczonych usług.
 • Optymalizacja zasobów
  Optymalizacja przydziału ładowności na podstawie zamówień, dostępnych zasobów, ograniczeń masy, godzin pracy i kosztów przewozu.
 • Integracja
  Uwzględnienie wszystkich zasad i ograniczeń obowiązujących w danej firmie.
 • Elastyczność
  Obsługa niezbędnych funkcji, takich jak przeładunek bezpośredni, logistyka wieloetapowa i wymiana zasobów.
 • Przejrzystość
  Pełen wgląd w operacje, umożliwiający większą integrację procesów.
 • Szybkie reagowanie
  Reagowanie w czasie rzeczywistym na codzienne zakłócenia działalności, takie jak awarie pojazdów czy opóźnienia związane z ruchem drogowym i chorobami pracowników.
 • Planowanie scenariuszy
  Symulowanie scenariuszy warunkowych poprzez badanie innych możliwości, takich jak przypisanie do dostaw alternatywnych tras, przewoźników lub pojazdów.
 • Optymalizacja tras
  Ograniczanie pustych przebiegów i konsolidowanie dostaw w celu zwiększenia wykorzystania zasobów i obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

 • Jednym z czynników decydujących o wyborze rozwiązania Quintiq był fakt, że technologia opracowana przez firmę Quintiq znakomicie nadaje się do zarządzania wieloma magazynami. Elastyczność tego oprogramowania umożliwia nam ponadto opracowanie rozwiązania spełniającego wszystkie nasze szczególne wymogi.
  Berno Bossenbroek, Managing Director, Van Uden Logistics
  Pobierz studium przypadku firmy Van Uden Logistics

Optymalizacja z uwzględnieniem ograniczeń, zapewniająca zwiększenie przejrzystości działań i kontroli nad nimi

Jak operatorzy transportu ciężarowego radzą sobie z rosnącymi płacami, ograniczaniem godzin pracy i dostępnych tras oraz surowymi normami dotyczącymi emisji? Kluczem do sukcesu jest inteligentne planowanie logistyczne. Oprogramowanie Quintiq umożliwia tworzenie optymalnych planów z uwzględnieniem licznych nietypowych ograniczeń i zawiłości związanych z transportem ciężarowym. Mając do dyspozycji praktyczną wiedzę, jaką zapewnia rozwiązanie Quintiq, można zwiększyć poziom wydajności i osiągnąć istotne ograniczenie kosztów. Wybierając platformę, która jest opłacalna, sprawnie działająca i zapewnia wgląd w całość działalności, można zyskać przewagę nad konkurencją.
Najważniejsi światowi usługodawcy z branży logistycznej wybrali rozwiązania Quintiq, aby uzyskać lepsze wyniki finansowe. Dowiedz się, dlaczego.