Zwiększ zyski dzięki inteligentnemu planowaniu

Firmy obsługujące transport kontenerowy, porty oraz terminale mogą poczynić znaczne oszczędności, nawet jeśli wprowadzą tylko drobne usprawnienia w planowaniu i harmonogramowaniu. Porty docelowe kontenerów, wymogi dotyczące obsługi oraz czasy postoju znacznie się jednak różnią, mamy więc do czynienia ze skomplikowaną łamigłówką planistyczno-logistyczną.

Jak rozwiązać łamigłówkę związaną z zarządzaniem transportem kontenerowym?

Optymalny plan nie tylko uwzględnia wszystkie reguły i ograniczenia biznesowe mające wpływ na flotę — jest także elastyczny i umożliwia wykorzystanie dziennych wahań wielkości dostaw, zapotrzebowania oraz innych warunków rynkowych. Firma Quintiq zapewnia wszechstronne wspomaganie planowania gwarantujące, że wszystkie decyzje dotyczące wykorzystania floty zostaną podjęte na czas, zapewnią zyski i będą optymalne.

Możliwość wyboru i podejmowania najlepszych dla firmy decyzji planistycznych

Rozwiązanie Quintiq umożliwia planistom optymalizowanie planów z użyciem intuicyjnego interfejsu, narzędzi do sporządzania analiz na podstawie wskaźników KPI w czasie rzeczywistym oraz najnowocześniejszych zautomatyzowanych funkcji planistycznych. Zapewnia elastyczność wyboru poziomu wspomagania planowania w zależności od preferencji użytkownika i bieżącego etapu procesu planowania. Warto skorzystać z naszych najlepszych na świecie algorytmów optymalizacji w celu zoptymalizowania całego planu. Użytkownicy mają również do dyspozycji przystępne analizy wpływu decyzji planistycznych i mogą wprowadzać zmiany sugerowane na podstawie wskaźników KPI.

Czytaj dalej, aby poznać zalety oprogramowania Quintiq do planowania logistycznego dla obsługi transportu kontenerowego oraz portów i terminali.

  Transport kontenerowy
  Porty i terminale kontenerowe
  Transport kontenerowy

  Transport kontenerowy

  Oprogramowanie Quintiq wspomaga firmy obsługujące transport kontenerowy w skomplikowanym zadaniu, jakim jest planowanie i harmonogramowanie wszystkich działań związanych z transportem: od planowania sieci po rozmieszczenie pustych kontenerów do celów związanych z czyszczeniem i konserwacją. Umożliwia maksymalizację wykorzystania mocy przerobowych, minimalizację kosztów i emisji, transportowanie tych samych ilości towarów za pomocą mniejszej liczby statków. Dzięki oprogramowaniu Quintiq możliwe jest maksymalne wykorzystanie zasobów.

  • Plany wolne od ograniczeń
   Tworzenie planów odzwierciedlających wszystkie specyfikacje i ograniczenia dotyczące floty, portów oraz załadunku
  • Optymalizacja
   Minimalizacja czasu bezczynności floty, czasu konserwacji i czyszczenia oraz kosztów cumowania
  • Harmonogramowanie
   Utrzymywanie optymalnego harmonogramu działań przez cały rok, z uwzględnieniem umów dotyczących dostaw oraz okresowych fluktuacji
  • Optymalizacja mocy przerobowych
   Maksymalizacja mocy przerobowych i ładowności całej floty
  • Dynamika i elastyczność
   Wykorzystanie intratnych okazji czarterowania floty oraz możliwości pojawiających się na rynku lokalnym przy równoczesnym zminimalizowaniu wpływu zmian wprowadzanych w ostatniej chwili
  • Wsparcie procesu decyzyjnego
   Kompleksowe porównywanie wszystkich możliwych kombinacji modalności i odnóg na podstawie kosztów, dostępnej ładowności, poziomów obsługi i harmonogramów
  • Planowanie scenariuszy
   Analizowanie scenariuszy warunkowych i symulowanie wpływu przyszłych wydarzeń, takich jak nadwyżka ładowności lub zamknięcie szlaku handlowego
  • Repozycjonowanie zasobów
   Minimalizacja pustych przebiegów, optymalizowanie i upraszczanie repozycjonowania
  • Optymalizacja sieci
   Projektowanie optymalnej sieci transportowej
  Porty i terminale