Zapanuj nad skomplikowanymi procedurami planowania w transporcie publicznym

Każdy przewoźnik komunikacji publicznej musi znaleźć równowagę pomiędzy sprzecznymi wymogami. Zdaniem pasażerów i władz lokalnych usługi powinny być bezpieczne, niezawodne i niedrogie. Interesariusze domagają się efektywności, a tym samym dochodowości. Pracownicy oczekują zachowania zgodności z prawem pracy i poszanowania ich osobistych potrzeb i preferencji. Niektóre z tych czynników decydują też o możliwości uzyskania i zachowania koncesji.

Złożoność tę pogłębiają nieprzewidziane opóźnienia i zakłócenia. Podobnie działają sezonowe fluktuacje liczby pasażerów.

Jak rozwiązać łamigłówkę związaną z zarządzaniem transportem publicznym?

Oprogramowanie Quintiq umożliwia działowi planowania optymalizowanie rozkładów jazdy oraz wykorzystanie wszystkich zasobów. Pozwala na obsługę planowania strategicznego, taktycznego i operacyjnego w ramach całej organizacji za pomocą jednej zintegrowanej platformy. Wystarczy zdefiniować docelowy poziom świadczonych usług oraz zadowolenia pracowników i klientów, a oprogramowanie Quintiq pomoże w planowaniu z uwzględnieniem tych celów i zapewni niezbędne informacje.

Szybsze opracowywanie lepszych planów za pomocą oprogramowania Quintiq

 • Tworzenie rozkładów jazdy adekwatnych do zapotrzebowania, w których zadowolenie klientów równoważy się z wydajnością.
 • Uwzględnianie preferencji pracowników w celu ich utrzymania i zwiększenia ich zadowolenia.
 • Optymalizacja wykorzystania każdego z zasobów.
 • Tworzenie planów z uwzględnieniem kwalifikacji pracowników, znajomości tras, zajezdni oraz preferencji osobistych.
 • Skuteczne obsługiwanie zakłóceń w czasie rzeczywistym.

 • Dane w czasie rzeczywistym
  Wspomaganie podejmowania właściwych decyzji dzięki uzyskiwaniu cennych danych dotyczących wykorzystania i bieżącego statusu poszczególnych zasobów.
 • Możliwości konfiguracji
  Realizowanie różnych potrzeb planistycznych wielu planistów oraz konfigurowalne interfejsy.
 • Analiza wskaźników KPI
  Analiza wskaźników KPI zapewniająca wgląd w oddziaływanie planowania na cele biznesowe.
 • Planowanie scenariuszy
  Badanie potencjalnej dochodowości inwestycji w nowe trasy i pojazdy, a także wpływu nowych przepisów, zmian demograficznych i innych czynników za pomocą funkcji planowania scenariuszy dostępnych w oprogramowaniu Quintiq.
 • Optymalizacja prac konserwacyjnych
  Optymalizacja harmonogramów prac konserwacyjnych w celu zminimalizowania zakłóceń rozkładów jazdy i funkcjonowania floty.

Jak inteligentne oprogramowanie planistyczne może ograniczyć wpływ rosnących kosztów paliwa na zyski?

Dla przewoźników komunikacji publicznej rosnące koszty paliwa są równocześnie przekleństwem i błogosławieństwem. Gdy ceny paliw rosną, ludzie zaczynają korzystać z publicznych środków transportu. Dochody wzrastają, ale rosną również koszty eksploatacji wszystkich pojazdów. Dzięki oprogramowaniu Quintiq można analizować możliwe trasy i rozkłady jazdy, aby wyszukać te, które przynoszą największe zyski i zapewniają zgodność z założonymi wskaźnikami KPI. Następnie można zoptymalizować rozkłady jazdy i trasy pod kątem minimalizacji kosztów paliwa (a tym samym emisji spalin) oraz czasu bezczynności floty, zaspokojenia popytu, a także pełnego wykorzystania wszystkich zasobów.

Wiodący przewoźnicy komunikacji publicznej inwestują w oprogramowanie Quintiq do planowania i optymalizacji, by zoptymalizować swoją działalność. Dowiedz się więcej na temat rozwiązania planistycznego wdrożonego przez jednych z czołowych przewoźników komunikacji publicznej, takich jak FirstGroup oraz GVB.

Poznaj odpowiedzi na 5 trudnych pytań istotnych dla organizacji, w których obowiązuje skomplikowane prawo pracy