Dlaczego inteligentne planowanie przekłada się na zadowolenie klientów, pracowników i interesariuszy

Czy jesteś w stanie ograniczyć czas niezbędny do przetransportowania inżynierów zajmujących się usługami terenowymi i sprzętu oraz optymalnie wykorzystać ich pobyt w terenie? Zoptymalizowanie tych cennych zasobów może być czynnikiem odróżniającym rentowny projekt od kosztownej pomyłki.

Złożoność planowania pracy wysoko wyspecjalizowanych pracowników obsługujących skomplikowane maszyny znacznie przekracza jednak możliwości tablic, arkuszy kalkulacyjnych i większości programów do automatyzacji usług terenowych. Firmy świadczące usługi terenowe bez pełnego wglądu w dostępność wszystkich zasobów przekonują się, że nie są w stanie zoptymalizować działalności. W rezultacie klienci i pracownicy są niezadowoleni, a koszty rosną.

Sposób na usprawnienie działalności, skrócenie czasu reakcji i obniżenie kosztów operacyjnych

Rozwiązanie firmy Quintiq do planowania i optymalizacji usług terenowych zapewnia pełny wgląd w personel, zapasy i zlecenia firmy, umożliwiając niezawodne planowanie wielu zasobów. Zintegrowanie danych i planowania pomiędzy poszczególnymi działami pozwala na usprawnienie działalności, skrócenie czasów reakcji i obniżenie kosztów operacyjnych.
 • Skuteczne planowanie
  Skrócenie czasu niezbędnego do opracowania i skorygowania planów oraz harmonogramów
 • Przejrzystość
  Wgląd w lokalizację i sposób wykorzystania każdego zasobu, umożliwiający pełną optymalizację
 • Wsparcie procesu decyzyjnego
  Otrzymywanie powiadomień i sugestii ułatwiających zachowanie zgodności z umowami dotyczącymi poziomu świadczonych usług (SLA)
 • Optymalizowanie ograniczeń
  Tworzenie planów uwzględniających wszystkie możliwe ograniczenia, takie jak certyfikacja pracowników, wymogi i preferencje klientów, prawo pracy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa oraz odpowiednie pozwolenia
 • Komunikacja w czasie rzeczywistym
  Aktualizowanie planów i przekazywanie ich na bieżąco — za pośrednictwem urządzeń mobilnych — inżynierom pracującym w terenie
 • Harmonogramowanie na wiele dni
  Łatwe planowanie zadań trwających więcej niż jeden dzień
 • Prognozowanie i planowanie scenariuszy
  Przewidywanie przyszłego zapotrzebowania w celu ustalenia wydajności i planowania inwestycji kapitałowych

  Badanie scenariuszy warunkowych, takich jak znaczące zmiany zapotrzebowania oraz inwestycje w nowe technologie

Sposób na rozwiązanie skomplikowanej łamigłówki planistycznej w branży usług terenowych

Rozwiązanie Quintiq można skonfigurować tak, aby uwzględnić wszystkie obowiązujące w danej firmie ograniczenia: wymogi związane z zezwoleniami, wymagania językowe, prawo pracy, preferencje klientów oraz dostępność zasobów i ich umiejętności. Pozwala ono na obsługę planowania strategicznego, taktycznego i operacyjnego w ramach całej organizacji za pomocą jednej, zintegrowanej platformy. Wystarczy określić docelowe poziomy wydajności, zdolności produkcyjnej i dochodowości, a oprogramowanie Quintiq zapewni narzędzia i informacje zwrotne niezbędne do sporządzania planów zgodnych z tymi celami.

Oprogramowanie Quintiq radzi sobie ze złożonością i umożliwia realizację najważniejszego celu, jakim są zyski.
Odpowiedz na 5 trudnych pytań istotnych dla organizacji, w których obowiązuje skomplikowane prawo pracy i inne przepisy