Optymalizacja działań, a równocześnie powiększanie i konserwowanie sieci

Gdy myślimy o kolejach, wszyscy — pasażerowie, operatorzy i osoby zawodowo zajmujące się zarządzaniem infrastrukturą — mają ten sam cel: bezpieczny, przystępny cenowo i niezawodny transport. Niestety jednomyślność często się kończy, gdy należy podjąć decyzje dotyczące sposobu realizacji tego celu.

Już same wymogi związane z konserwacją i rozwojem przekraczają możliwości przedsiębiorstwa. Operatorzy przewozów pasażerskich i towarowych współzawodniczą o ograniczony czas. Pasażerowie źle reagują na napotykane obecnie opóźnienia i niewygody — nawet jeśli oznaczają one zwiększenie szybkości i częstotliwości kursów w przyszłości.

Firma Quintiq zajmuje się tymi szczególnymi wyzwaniami z dziedziny zarządzania infrastrukturą. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządcę sieci, czy o wykonawcę z branży infrastruktury kolejowej, firma Quintiq umożliwia zmaksymalizowanie wydajności oraz podejmowanie inteligentnych i rozsądnych finansowo decyzji dotyczących funkcjonowania, konserwacji i rozbudowy.

  ZARZĄDZANIE SIECIĄ
  PODZLECANIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ
  Zarządzanie siecią

  Zarządzanie siecią

  Planowanie w sieci kolejowej to zadanie skomplikowane i zakrojone na szeroką skalę. Trzeba rozważyć wszystkie aspekty projektów i konserwacji, zarządzania wydajnością oraz kontroli ruchu. Każdy z tych elementów obejmuje zarówno decyzje długo-, średnio- i krótkoterminowe, jak i natychmiastowe. Należy wziąć pod uwagę przepisy, zmieniające się uregulowania prawne oraz prawo pracy. Ukończone plany muszą następnie przejść skrupulatną kontrolę interesariuszy pod kątem wydajności, zrównoważenia i odpowiedzialnego wykorzystania środków publicznych.

  Sukces zależy od umiejętności całościowego spojrzenia na zagadnienie. Od umiejętności trafnego ustalania priorytetów związanych z usprawnianiem tras pasażerskich i towarowych. Ponadto od umiejętności jak najskuteczniejszego planowania, obsługiwania i konserwacji rozrastającej się sieci transportowej. A także od sposobów minimalizowania opóźnień i przywracania kursowania pociągów według rozkładu jazdy po zaistniałej awarii.

  Rozwiązanie firmy Quintiq oferuje pełen wgląd we wszystkie aspekty funkcjonowania i planowania. Bierze pod uwagę wszystkie obowiązujące zasady, priorytety i ograniczenia biznesowe, po czym opracowuje plany umożliwiające realizowanie założonych celów biznesowych. Umożliwia przekazywanie planów i zmian w czasie rzeczywistym do urządzeń mobilnych członków zespołu.

  • Planowanie wielopłaszczyznowe
   Generowanie planów strategicznych, taktycznych i operacyjnych dla całej sieci przy użyciu jednej zintegrowanej platformy.
  • Przejrzystość
   Uzyskanie pełnego wglądu w bieżącą i przyszłą działalność.
  • Planowanie scenariuszy
   Symulowanie alternatywnych scenariuszy w związku z przygotowaniem na zakłócenia oraz podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.
  • Szybkie reagowanie
   Reagowanie w czasie rzeczywistym na nieplanowane wydarzenia, co umożliwia zminimalizowanie skutków zakłóceń.
  • Optymalizacja wydajności
   Zwiększenie wydajności operacyjnej i wykorzystania zasobów.
  • Elastyczność
   Możliwość wybrania skalowalnego rozwiązania, które rozrasta się wraz z siecią i jej potrzebami.
  W każdym aspekcie i we wszystkich działaniach rozwiązanie Quintiq wspomaga podejmowanie decyzji, które są najkorzystniejsze dla operatorów i pasażerów oraz z punktu widzenia wyników finansowych.
  Podzlecanie Zarządzania Infrastrukturą