Rob van Egmond

Chief Executive Officer

Rob van Egmond, piastujący w firmie Quintiq stanowisko Chief Executive Officer, zawsze interesował się futurystycznymi rozwiązaniami. W roku 1995 opracował oprogramowanie konsumenckie do optymalizacji tras, które było pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem w Holandii, na długo przed pojawieniem się Map Google. Później zajął się opracowywaniem najnowocześniejszego oprogramowania analitycznego, które zapewniało nadawcom i wydawcom dostęp do informacji umożliwiających optymalizację dochodów z działalności marketingowej.

W całej karierze Roba wyraźnie widać zaangażowanie w tworzenie zaawansowanych technologicznie (i matematycznie) rozwiązań znajdujących zastosowanie w świecie biznesu. Przez pierwsze 12 lat pracy w firmie Quintiq kierował największymi jednostkami biznesowymi w Europie, aż do objęcia stanowiska wiceprezesa w regionie EMEA. W kolejnych latach Rob odgrywał zasadniczą rolę w zawieraniu kluczowych umów, otwieraniu nowych rynków oraz wskazywaniu naszym klientom możliwości rozwoju. Jest założycielem jednej z najważniejszych jednostek biznesowych w naszej firmie — Quintiq Australia & New Zealand.

Na stanowisku Chief Technology Officer w 2015 roku Rob kontynuował planowanie przyszłych działań, dzięki którym technologie firmy Quintiq przez długi czas pozostaną najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Ściśle współpracował z działem ds. badań i rozwoju w celu wykorzystania potencjału transformacyjnego planowania oraz optymalizacji łańcucha dostaw. Rob poświęcał zwykle 50% czasu pracy na rozmowy z potencjalnymi i dotychczasowymi klientami. Dzięki temu zarówno on, jak i cały jego zespół technologów, mieli stały kontakt z rzeczywistością oraz z potrzebami klientów.

W roku 2016 CEO i założyciel firmy, Victor Allis, wyznaczył Roba na swojego następcę. Na stanowisku CEO firmy Quintiq Rob koncentruje się na szerszej perspektywie. Podstawą jego pięcioletniego planu jest mocna pozycja firmy w obszarach takich jak analityka łańcucha dostaw, optymalizacja oraz poznawczy łańcuch dostaw. W ramach współpracy z nowo powołanym zarządem firmy Quintiq Rob obiera kurs na świetlaną przyszłość.

Wykształcenie

Rob uzyskał tytuł magistra w dziedzinie badań operacyjnych na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Pracuje na zmianę w dwóch centralach firmy Quintiq — w Radnor w Filadelfii oraz w Holandii, w ‘s-Hertogenbosch.