• Air Products

Air Products to międzynarodowy dostawca gazów technicznych, materiałów o wysokiej wytrzymałości, sprzętu oraz usług. Dochody na poziomie 10 miliardów dolarów, ponad 20 000 pracowników oraz oddziały w 50 krajach sprawiają, że firma Air Products cieszy się reputacją lidera w dziedzinie technologii.

Gdy firma Air Products stanęła przed koniecznością zoptymalizowania harmonogramów dostaw tak, by móc realizować zapotrzebowanie klientów przy uwzględnieniu ograniczeń związanych z zasobami, kierownictwo zwróciło się do firmy Quintiq. Firma Quintiq dostarczyła niezawodną platformę do obsługi planowania i harmonogramowania transportu w firmie Air Products w trzech odrębnych obszarach biznesowych o różnych wymogach związanych z harmonogramowaniem. Rozwiązanie firmy Quintiq służy do planowania i harmonogramowania tras 3000 kierowców i 4000 samochodów dostawczych obsługujących około 66 500 dostaw miesięcznie.

Dzięki rozwiązaniu firmy Quintiq wykorzystanie zasobów w firmie Air Products poprawiło się i zaobserwowano znaczące obniżenie kosztów oraz zwiększenie wydajności raportowania.