• Aleris

Firma Aleris Aluminum Koblenz GmbH z Koblencji jest czołowym producentem wartościowych wyrobów z walcowanego aluminium, takich jak zwoje, arkusze i płyty.

Firma Aleris wybrała firmę Quintiq do opracowania modelu harmonogramowania współpracy, który umożliwiłby skonsolidowanie harmonogramów poszczególnych zasobów, pozwalając im na skuteczne współdziałanie jako jeden zasób. Doprowadziło to do ograniczenia ilości materiałów używanych do prac w toku, zwiększenia mocy przerobowych maszyn oraz wykorzystania zasobów, a także do usprawnienia przydziału materiałów.
Dzięki wdrożeniu opartego na współpracy rozwiązania do harmonogramowania, nasza zdolność reagowania znacznie się poprawiła. Nasi pracownicy mogą teraz dużo skuteczniej wykonywać swoją pracę.
Gerd Refflinghaus,
Production Manager,
Aleris