• Allgemeine Gold

Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG to jeden z największych w Europie dostawców w zintegrowanej branży metali szlachetnych. Działalność firmy obejmuje odzysk, produkcję oraz handel metalami szlachetnymi oraz wyrobami z metali szlachetnych. Dysponując oddziałami na terenie Niemiec, Austrii, Holandii i Tajlandii, firma Allgemeine obsługuje na całym świecie klientów z różnych branż.

Używane w Allgemeine rozwiązanie firmy Quintiq służy do planowania i optymalizowania przebiegu produkcji. Pod uwagę brany jest każdy aspekt planowania, w tym specyfikacje klientów, terminy dostaw oraz zmieniające się wąskie gardła. Dzięki rozwiązaniu firmy Quintiq koncern Allgemeine może obniżać poziom zapasów poprzez optymalizowanie wykorzystania zasobów, a także zwiększać niezawodność realizacji dostaw dzięki skróceniu czasów przerobu i zapewnieniu ściślejszego dotrzymywania terminów dostaw. Korzystając z rozwiązania firmy Quintiq, planiści i menedżerowie firmy Allgemeine mogą wyeliminować powtórne wprowadzanie tych samych zamówień. Rozwiązanie zapewnia widoczność całego łańcucha produkcji. W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy działami planowania i produkcji system wizualizuje również wszystkie wprowadzane ręcznie decyzje planistyczne, pozwalając na skuteczne koordynowanie pracy poszczególnych działów, np. wytopu srebra z produkcją docelową. Ponadto wizualizuje aktualny poziom zapasów, zmiany w produkcji i zakłócenia spowodowane awariami maszyn lub pracami konserwacyjnymi.
Wybraliśmy rozwiązanie Quintiq, ponieważ zapewnia ono korzyści związane z optymalizacją poziomu zapasów oraz umożliwia nam przygotowanie wysokiej jakości produktów w ramach terminów dostaw. Umacnia naszą pozycję na rynku.
Dr Tews,
Project Manager,
AGoSi