• Alunorf

Alunorf to największa na świecie fabryka zajmująca się walcowaniem i przetopem aluminium, rocznie dostarczająca ponad 1,5 miliona ton aluminium. Zakład znajduje się w czołówce branży, ustalając nowe standardy przetwórstwa aluminium. Firma Alunorf została założona w kwietniu 1965 roku jako spółka joint venture firm Novelis i Hydro.

Firma Alunorf używa oprogramowania firmy Quintiq od ponad dwunastu lat do opracowywania i optymalizowania planów i procesów w ramach całej swojej działalności. Dzięki platformie firmy Quintiq do planowania i optymalizacji łańcucha dostaw firma Alunorf uzyskuje znakomite wyniki, takie jak:

  • obniżenie poziomu zapasów o 33%

  • zwiększenie produkcji o 44%
  • wskaźnik realizacji dostaw na czas na poziomie 90% (dla porównania, gdy firma nie korzystała jeszcze z oprogramowania Quintiq, wynosił on 40%)

Firma Alunorf podpisała niedawno umowę, której skutkiem będzie zintegrowanie wszystkich planów i procedur w ramach łańcucha dostaw, co umożliwi wspólne ustalanie harmonogramów z dostawcami i partnerami firmy Alunorf.
Mając wgląd we wszystkie działania firmy dzięki narzędziu Quintiq Company Planner oraz jego funkcjom analitycznym, zaczęliśmy pracować z uwzględnieniem kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Są to: niezawodność realizacji dostaw, czas realizacji zadań i zapasy.
Sylvia Siebenhaar,
Head of Order and Capacity Planning,
Alunorf