• Applus RTD

Applus RTD, firma założona w Holandii w 1937 roku, realizuje wysokiej jakości usługi związane z kontrolą bezpieczeństwa i niezawodności systemów technicznych. Firma Applus RTD świadczy usługi przede wszystkim na rzecz branży przybrzeżnej i morskiej produkcji ropy naftowej i gazu oraz branży petrochemicznej, chemicznej, energetycznej (w tym dla elektrowni jądrowych) oraz zarządzania i budowy rurociągów. Firma ma również oddziały w Niemczech, Belgii, Francji, Czechach, na Słowacji, we Włoszech, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii oraz Nigerii.

Dzięki rozwiązaniu Quintiq firma Applus RTD może w pełni korzystać z usług swoich pracowników. Wśród zróżnicowanych grup pracowników można znaleźć pracowników lokalnych, pracowników stałych, a także obsługę projektów międzynarodowych i duże grupy podwykonawców. Nowy system planowania firmy Quintiq umożliwia śledzenie wielu czynników, takich jak certyfikacja pracowników, szczególne potrzeby klientów, wymagane materiały, przepisy i wymogi prawne dotyczące stosowania technologii związanych z promieniowaniem, a także przepisy dotyczące czasu pracy. Dzięki dostępnym w oprogramowaniu firmy Quintiq funkcjom wspomagania podejmowania decyzji oraz środowisku planowania działającym w czasie rzeczywistym, firma Applus RTD jest wyposażona w narzędzia umożliwiające reagowanie na zakłócenia w planowaniu. Dysponując rozwiązaniem Quintiq, firma Applus RTD odzyskała 20% swoich możliwości sprzętowych, co umożliwiło odłożenie planowanych inwestycji w nowy sprzęt.
Do obsługi holenderskich i międzynarodowych działań planistycznych potrzebne nam było jedno zintegrowane rozwiązanie, które zapewniłoby dane zwiększające naszą elastyczność. W ten sposób chcemy uzyskać możliwość działania w sposób bardziej zorientowany na potrzeby klientów.
Marcel Blinde,
Director,
Applus RTD Project Services