• Assan Aluminyum

Assan Aluminyum, spółka zależna koncernu Kibar Holding A.S. oraz jedna z 50 największych tureckich firm jest liderem w sektorze produktów z walcowanego aluminium.

Firma Assan Aluminyum wdrożyła rozwiązanie firmy Quintiq do planowania i optymalizacji łańcucha dostaw, by umożliwić harmonogramowanie pracy siedmiu linii odlewania ciągłego, walcowni zimnych, walcowni folii oraz działań związanych z przetwórstwem. Program wdrożono w zakładzie Tuzla w trzech fazach. Pierwsza faza obejmowała planowanie wszystkich dostarczanych surowców oraz procesów produkcyjnych związanych ze zwojami, arkuszami i foliami, a także tworzenie wszystkich zleceń. W drugiej fazie harmonogramowano te zlecenia i optymalizowano działania. W trzeciej fazie zastosowano oprogramowanie firmy Quintiq do generowania terminów oraz tworzenia planów produkcyjnych z wyprzedzeniem 1–3 miesięcy.
Zgodnie z naszą wizją Assan Aluminyum ma stać się firmą uzależniającą swoje działania od zapotrzebowania. Wszystkie procesy obejmujące całe przedsiębiorstwo powinny natomiast być bardziej ukierunkowane na klienta, przy równoczesnym obniżaniu kosztów oraz zwiększaniu dochodowości. Wdrażając rozwiązanie Quintiq, chcemy zwiększyć elastyczność naszych reakcji na zmieniające się potrzeby klientów, co umożliwi nam znaczne oszczędności w obrębie łańcuchów dostaw, dzięki ograniczeniu zapasów i kosztów ich obsługi, a przy tym podniesienie wydajności zakładów.
Mehmet Kahya,
President,
Assan Aluminyum