• Budelpack

Budelpack to kontraktowy dostawca usług związanych z pakowaniem dla właścicieli marek spożywczych z europejskiego, szybko rozwijającego się rynku towarów konsumpcyjnych. W związku z upadłością firmy Budelpack International BV w lutym 2009 roku, większość zakładów została zamknięta lub sprzedana. Losy niektórych zakładów nadal pozostają nierozstrzygnięte. Budelpack Poortvliet BV — firma, która dała początek koncernowi Budelpack Group i w pełni uniezależniła się od grupy firm Budelpack Group w styczniu 2007 roku w wyniku wykupu menedżerskiego — świadczy usługi na rzecz branży spożywczej, kosmetycznej i domowych środków czystości.

Firma Budelpack korzysta w pracy z rozwiązań Quintiq Scheduler w zakładach w Holandii (Budelpack Poortvliet), Portugalii (Alverca) oraz Niemczech (RCP Ranstadt).
Wybraliśmy rozwiązanie Quintiq do obsługi wszystkich naszych zakładów, ponieważ firmy Siemens oraz Quintiq przekonały nas, że są w stanie dostarczyć najbardziej elastyczne i nadające się do przystosowania standardowe oprogramowanie planistyczne. Spodziewamy się, że dzięki systemowi uzyskamy znaczne oszczędności oraz usprawnimy procedury.
Chris Moerkerken,
Vice-President,
Budelpack