• DFS

Deutsche Flugsicherung to firma odpowiedzialna za kontrolę lotów na terenie Niemiec. Siedziba główna firmy znajduje się w Langen, w pobliżu Frankfurtu. Firma DFS ma swoje przedstawicielstwa na 19 lotniskach międzynarodowych i regionalnych na terenie całych Niemiec. Pozostałe lotniska również działają pod nadzorem firmy DFS.

Rozwiązanie firmy Quintiq do planowania i optymalizacji wdrożono w firmie DFS w Bremie w kwietniu 2008 roku. Przy współpracy z firmą CONET Solutions GmbH, jednym z partnerów wdrożeniowych firmy Quintiq w Niemczech, rozwiązanie zostało pomyślnie zintegrowane z istniejącą infrastrukturą firmy DFS. Planowanie operacyjne w firmie DFS jest związane dużą liczbą różnych ograniczeń. Aby zapewnić bezpieczeństwo, kontrolerzy lotów prowadzą skomplikowany harmonogram, umożliwiający koordynowanie ruchów poszczególnych samolotów oraz krótkie przerwy. Kontrolerzy dysponują różnymi umiejętnościami, kompetencjami oraz certyfikatami. Ponadto wszyscy kontrolerzy odbywający praktykę muszą pracować pod okiem doświadczonego instruktora. Planowanie w firmie DFS musi również odbywać się zgodnie z przepisami oraz elastycznie dostosowywać się do zmian. Firma DFS używa rozwiązania firmy Quintiq do planowania harmonogramów pracy personelu kontroli lotów w perspektywie dziennej, miesięcznej oraz rocznej. Według oczekiwań organizacja powinna być w stanie znacznie skuteczniej zarządzać personelem, ponieważ nowy system firmy Quintiq zapewnia firmie DFS wgląd w codzienne harmonogramy oraz skutki niezbędnych korekt w czasie rzeczywistym.
Gdy mamy do czynienia z brakami w personelu, w oprogramowaniu Quintiq wyświetlana jest tabela dostępności. Przy planowaniu zmian planiści mogą wyświetlać w jednym widoku pozycje, w których brakuje kontrolerów, z wyprzedzeniem jednodniowym, miesięcznym, a nawet rocznym. Prezentowanie mocy przerobowych w jednym widoku bardzo ułatwia planowanie.
Ralf Schlingmann,
Project Manager,
DFS