• Elektro

Elektro to najważniejszy dystrybutor energii w Brazylii. Strategiczna zmiana modelu biznesowego, polegająca na zaprzestaniu zlecania innym firmom instalacji i konserwacji sieci dystrybucji energii, wymagała wdrożenia nowego systemu do zintegrowanego zarządzania organizacją pracowników, sprzętu, samochodów ciężarowych oraz materiałów. Podczas tworzenia dobrego harmonogramu ważnymi kryteriami są zgodność z umowami dotyczącymi poziomu usług oraz z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Firma Quintiq dostarczy scentralizowane rozwiązanie planistyczne, które umożliwi zunifikowanie procesów oraz udostępnianie zasobów pomiędzy biurami regionalnymi. Planiści będą mogli planować wszystkie zadania z uwzględnieniem kwalifikacji pracowników (zespołów), możliwości i dostępności zasobów oraz optymalnych tras.
Nasze główne priorytety to dbanie o zadowolenie klientów oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom, jednak powinniśmy również zarządzać naszymi zasobami z maksymalną wydajnością. Kluczem do sukcesu jest planowanie, co oznacza, że nasze oczekiwania wobec rozwiązania firmy Quintiq w kwestii usprawniania wykorzystania zasobów, zgodności z umowami dotyczącymi poziomu usług oraz wydajnością działań administracyjnych są bardzo wysokie. Na podstawie doświadczeń z pierwszej fazy projektu nadal żywimy mocne przekonanie, że nasze oczekiwania zostaną zrealizowane.
Santi Copello,
Executive Project Manager,
Elektro