• ELVAL

Firma ELVAL, posiadająca zakłady w Grecji, Bułgarii oraz Wielkiej Brytanii, jest jedynym greckim producentem wyrobów z walcowanego aluminium. Znana jest ze światowej klasy jakości i usług, a także z doskonałości w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz z troski o środowisko. Ponad 80% produkcji firmy ELVAL jest eksportowane do ponad 70 krajów na całym świecie. Firma w ciągu ostatnich trzech dekad przeobraziła się ze średniej wielkości producenta regionalnego w globalnego gracza rynkowego. Roczna produkcja wynosi obecnie w przybliżeniu 200 000 ton.

Firma ELVAL wybrała platformę do optymalizacji i planowania łańcucha dostaw firmy Quintiq do tworzenia harmonogramów pracy walcowni gorącej i zimnej, harmonogramów topienia/odlewania oraz tras transportowych. Rozwiązanie firmy Quintiq pomaga firmie EVAL w maksymalizacji wykorzystania możliwości produkcyjnych, a równocześnie pomaga zmniejszyć zapasy i usprawnić dostawy. Firma ELVAL używa rozwiązania SAP jako trzonu, który jest całkowicie zintegrowany z rozwiązaniem firmy Quintiq. Dzięki rozwiązaniu firmy Quintiq, firmie EVAL udało się skrócić całkowity czas realizacji zadań o 25%, a w przypadku niektórych produktów nawet o 50%.
Metodologia wdrożenia firmy Quintiq jest potężnym narzędziem, które wspomogło naszą strategiczną inicjatywę przeprojektowania procedur produkcyjnych. W ciągu pierwszych trzech miesięcy od wdrożenia rozwiązania Company Planner Finite Capacity Planning wskaźniki KPI wykazały redukcję cykli produkcyjnych o prawie 30% w przypadku niektórych produktów z towarzyszącym jej zmniejszeniem ilości prac w toku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy czas realizacji dostaw niektórych produktów najwyższej klasy został zredukowany o 25%, a w niektórych przypadkach nawet o 50%.
Periklis Tsahageas,
Project Manager,
Elval