• Eurailscout

Eurailscout to czołowy europejski dostawca usług z zakresu analizy i kontroli infrastruktury kolejowej. Zajmuje się badaniem i analizowaniem ponad 8000 rozjazdów i ponad 100 000 kilometrów torów kolejowych na terenie Europy. Firma ma siedzibę główną w Holandii, a we Francji i w Niemczech znajdują się jej oddziały.

Do planowania i harmonogramowania zasobów w firmie Eurailscout używano arkuszy kalkulacyjnych programu Excel oraz opracowanych na zamówienie systemów. Jednak wraz z rozwojem działalności zarząd firmy Eurailscout stwierdził, że obsługa złożonych zadań związanych z bieżącym planowaniem nie jest już możliwa przy użyciu przestarzałych narzędzi.

Potrzebny był system, który umożliwiłby generowanie analiz z wielu miejsc na terenie Europy oraz na różnych horyzontach planistycznych; synchronizowanie danych od poszczególnych zespołów planistycznych w celu wygenerowania zleceń na wykonanie prac; a także skuteczniejsze ograniczanie do minimum zakłóceń w codziennych działaniach.

Firma Eurailscout wybrała rozwiązanie firmy Quintiq, ponieważ spełnia ono wszystkie te wymogi, oferując przy tym dodatkowe funkcje. Rozwiązanie firmy Quintiq usprawni w firmie Eurailscout przestrzeganie przepisów prawa pracy i zasad bezpieczeństwa, a także podniesie poziom zadowolenia pracowników i zwiększy wydajność pracy. Planiści uzyskają ponadto pełen wgląd w zasoby oraz lokalizacje i będą w stanie szybko rozwiązywać problemy związane z zakłóceniami.
Utrzymanie pozycji lidera na rynku oraz zachowanie zgodności z wysokimi standardami obsługi klienta mają decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa europejskich sieci kolejowych. Potrzebujemy rozwiązania, które zapewni nam dostęp do niezbędnych informacji i umożliwi opracowywanie wydajnych planów zgodnych z wszelkimi wymogami.
Michael van Milt,
Chief Financial Officer,
Eurailscout