• Eurotunnel

Groupe Eurotunnel zarządza infrastrukturą Eurotunelu i obsługuje wahadłowe pociągi towarowe i pasażerskie (przewożące samochody i autokary) na trasie pomiędzy Folkestone w Wielkiej Brytanii a Calais we Francji. To nietypowe przejście lądowe stało się ważnym połączeniem pomiędzy kontynentem a Wielką Brytanią.

Osiemnastoosobowy zespół planistów ze spółki Eurotunnel wybrał dedykowaną platformę programową firmy Quintiq, która umożliwi szybkie opracowywanie precyzyjnych harmonogramów prac konserwacyjnych oraz usprawnienie tego rodzaju działań po obu stronach kanału. Dzięki temu rozwiązaniu planiści będą mogli sprawniej przygotowywać harmonogramy pracy i plany korzystania ze wspólnych zasobów przeznaczonych do prac konserwacyjnych.

Rozwiązanie firmy Quintiq umożliwi zarządzanie wszystkimi zasobami i ograniczeniami planistycznymi, a także zapewni lepszą widoczność krótko- i średnioterminowych operacji transgranicznych spółki. Platforma firmy Quintiq posłuży do skuteczniejszego zarządzania coraz bardziej zintensyfikowanym ruchem w tunelu w celu zwiększenia rentowności w ujęciu długoterminowym.

Spółka Eurotunnel będzie w stanie podejmować decyzje dotyczące profilaktycznych prac konserwacyjnych z nawet trzyletnim wyprzedzeniem, a także będzie mogła szybko reagować na wszelkie zakłócenia w codziennych działaniach. Pomoże to również spółce w skuteczniejszym zrównoważeniu wymogów dotyczących świadczonych usług oraz w zapewnieniu stałego zadowolenia klientów.
Obsługa ponad 21 milionów pasażerów i ponad 4 milionów samochodów osobowych i ciężarowych rocznie oznacza, że musimy prowadzić działalność na najwyższym poziomie
Jean-Luc Pochet,
zajmujący w spółce Eurotunnel stanowisko Infrastructure Director.