• Federal Aviation Administration

Misją Federal Aviation Administration jest zapewnienie najbezpieczniejszego, najbardziej wydajnego systemu lotniczego na świecie. W FAA 48 000 pracowników obsługuje ruch lotniczy i systemy nawigacyjne w Stanach Zjednoczonych, kontroluje loty cywilne, zarządza bezpieczeństwem i transportem komercyjnym oraz dba o globalne bezpieczeństwo lotów.

Platforma firmy Quintiq do planowania i optymalizacji pracy personelu zapewnia menedżerom FAA optymalne rozwiązanie programowe we wszystkich aspektach planowania. Zaawansowany silnik optymalizacyjny i rozległe zdolność symulowania scenariuszy warunkowych usprawnią długoterminowe planowanie pracy personelu FAA.

Ponadto w „gotowym” systemie firmy Quintiq jest wiele zaawansowanych funkcji, które FAA może wykorzystać do rocznego planowania nieobecności, skutecznego tworzenia grafików, przydzielania zmian poszczególnym pracownikom oraz zarządzania w przypadku krótkoterminowych nieobecności (np. z powodu choroby lub krótkiego wyjazdu). Oprogramowanie to obejmuje również szereg funkcji samoobsługowych dla pracowników, takich jak wymienianie się zmianami ze współpracownikami oraz składanie wniosków urlopowych, pomagając menedżerom w ocenie wykonalności i skutków każdego takiego wniosku.
Umowa z FAA stanowi ważny moment w rozwoju naszej firmy. Nasz obecny klient kontroluje ponad 30% światowego ruchu powietrznego. Branża przedsiębiorstw zajmujących się obsługą ruchu lotniczego (ANSP) jest kolejnym rynkiem, na którym firma Quintiq wiedzie prym. Naszym celem w nadchodzących latach jest umocnienie wiodącej pozycji na rynku.
Victor Allis,
CEO Quintiq