• FNSteel

Firma FNsteel zajmuje się produkcją i przetwarzaniem walcówki oraz prętów zbrojeniowych. Zakłady firmy znajdują się na terenie Holandii, Finlandii oraz Szwecji i są to najnowocześniejsze zakłady realizujące różne działania produkcyjne i przetwórcze, takie jak wytrawianie, wyżarzanie i ciągnienie walcówki.

Firma FNsteel wdrożyła początkowo rozwiązania firmy Quintiq w zakładzie zajmującym się wyżarzaniem w Alblasserdam, w Holandii. Oprogramowanie firmy Quintiq jest używane do planowania równoczesnego załadunku zwojów do pieców, czego skutkiem jest bardziej ekonomiczne wykorzystanie energii. Służy również do zarządzania materiałami i zapasami, tworzenia zamówień produkcyjnych, planowania dostaw drogą morską oraz do innych zadań. Rozwiązanie firmy Quintiq pełni kluczową funkcję na każdym etapie skomplikowanego łańcucha dostaw firmy FNSteel. Od czasu wdrożenia rozwiązania Quintiq firma FNsteel zaobserwowała kilka usprawnień, np.:

- Skrócenie cykli produkcyjnych o 10%
- Zwiększenie wydajności pieców do ponad 90%
- Zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych
- Zoptymalizowanie poziomów zapasów
- Usprawnienie obsługi klienta