• Glencore

Przedsiębiorstwo Glencore jest największym na świecie eksporterem węgla energetycznego i piątym co do wielkości producentem węgla koksowego.
Uważamy, że rozwiązanie firmy Quintiq oraz udostępniony przez nią zespół najlepiej odpowiadają naszym obecnym i długofalowym wymaganiom. Liczymy na owocną współpracę z firmą Quintiq przy tym projekcie.
Phil Moore,
Group Manager Blending & Logistics,
Glencore