• Hulamin

Koncern Hulamin z siedzibą w Południowej Afryce jest jednym z największych afrykańskich niezależnych producentów półfabrykatów i wyrobów prefabrykowanych z aluminium. Mimo iż firmy Hulamin Rolled Products oraz Hulamin Extrusions stanowią razem 90% całej grupy, koncern Hulamin zawiaduje również pracą kilku firm podległych. Są wśród nich dwie firmy zajmujące się branżą budowlaną, z których jedna dostarcza architektoniczne systemy z profili aluminiowych, a druga pokrycia dachowe i okładziny z walcowanego aluminium. Dodatkowym rynkiem zbytu jest branża pojemników z folii aluminiowej.

Platforma firmy Quintiq do planowania i optymalizacji zapewnia zaawansowane funkcje oraz umożliwia planowanie przepływu pracy, zapewniając stałe dostawy metalu z walcowni gorących koncernu Hulamin na potrzeby procesów przeróbczych. Poprzez odwzorowanie każdego działania planistycznego w postaci decyzji planistów oraz ich skutków, rozwiązanie firmy Quintiq eliminuje wąskie gardła, optymalizuje wykorzystanie zasobów oraz zwiększa niezawodność realizacji dostaw.
Główne korzyści związane z rozwiązaniem Quintiq obserwujemy w sferach obsługi klienta oraz zarządzania zapasami.
Lydia Gertenbach,
Planning Specialist,
Hulamin