• KME

KME Group to największy na świecie producent półfabrykatów z miedzi i stopów miedzi (z wyjątkiem przewodów miedzianych), mający 30 procent udziałów na rynku europejskim oraz 7 procent na rynku światowym.

Firma KME korzysta z rozwiązania do harmonogramowania firmy Quintiq już od kilku lat, a teraz zdecydowała się na skorzystanie z oprogramowania do planowania sprzedaży i działalności oraz z innych funkcji długoterminowych oferowanych przez firmę Quintiq. Te rozwiązania planistyczne wdrożono w zakładach firmy KME w Fornaci di Barga we Włoszech oraz w Osnabrücku w Niemczech, gdzie są używane przede wszystkim w działach planowania i produkcji do usprawniania prac związanych z planowaniem krótkoterminowym i realizacją planów. Działy sprzedaży i marketingu w obu zakładach korzystają z rozwiązań firmy Quintiq umożliwiających dostosowywanie produkcji do zapotrzebowania, automatyczne planowanie taktyczne oraz zapewniających interaktywne wspomaganie decyzji. Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z istniejącym system SAP ERP firmy KME.
Dzięki narzędziu Quintiq do harmonogramowania byliśmy w stanie poradzić sobie z wyzwaniami wymagającymi planowania krótkoterminowego i mogliśmy szybko reagować na potrzeby klientów. Wdrażając w firmie narzędzie planistyczne, spodziewamy się szybkiego ograniczenia kosztów związanych z zapasami, zwiększenia niezawodności realizacji dostaw oraz widoczności wszystkich procesów realizowanych w firmie. Nawiązanie współpracy z firmą Quintiq było zatem oczywistym wyborem.
Francesco De Nola,
Manufacturing Director for Copper Tubes and Rolled Products,
KME