• Lafarge

Jako jeden z najważniejszych graczy na rynku cementu, kruszyw i betonu firma Lafarge ma swój wkład w rozbudowę miast na całym świecie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firmy w miastach dostępnych jest więcej mieszkań, a zabudowa jest bardziej zwarta, trwalsza, piękniejsza i lepiej dopasowana do otoczenia.

Firma Lafarge wybrała oprogramowanie firmy Quintiq do optymalizacji sprzedaży i działalności (S&OP) oraz zarządzania transportem. Platforma programowa Quintiq przyniesie całej organizacji korzyści związane z planowaniem zapotrzebowania i łańcucha dostaw oraz optymalizacją transportu. Ten system może zostać wdrożony w odniesieniu do wszystkich profilów działalności związanych z cementem, kruszywami oraz betonem w każdym z krajów, w których działa firma Lafarge. Rozwiązanie to obniży koszty produkcji i transportu, a równocześnie podniesie poziom zadowolenia klientów.

Współpraca w czasie rzeczywistym pomiędzy planistami firmy Lafarge również podwyższy jakość i przejrzystość procesu planowania. Zastosowanie jednej platformy do obsługi wszystkich działań planistycznych wpłynie na uproszczenie procedur IT w firmie Lafarge. Elastyczność technologii optymalizacyjnej firmy Quintiq umożliwia zastosowanie tego rozwiązania w taki sposób, by spełniało wszystkie niezbędne wymogi związane z działalnością firmy w poszczególnych krajach.