• Logan Aluminum

Przedsiębiorstwo Logan Aluminum Inc. zajmuje się produkcją wyrobów z blach aluminiowych, takich jak sztywne arkusze kontenerowe, produkty dla branży budowlanej i motoryzacyjnej, a także arkusze przeznaczone do dystrybucji oraz puszki na żywność. Stanowi wspólną własność koncernów ARCO Aluminum Inc. oraz Novelis Corporation. Firma Logan to ważny zakład produkcyjny wyposażony w nowoczesny i szybki sprzęt oraz technologie z zakresu działań operacyjnych związanych z odlewaniem wlewków, walcowaniem na gorąco oraz szlifowaniem.

Konkretne cele firmy Logan Aluminum związane z wdrożeniem rozwiązania firmy Quintiq do planowania i optymalizacji łańcucha dostaw obejmowały pełne zoptymalizowanie obsługi zakładu poprzez zwiększenie wglądu w procesy oraz umożliwienie ich automatycznego planowania w ramach całego łańcucha dostaw. Dzięki temu firma Logan będzie w stanie skuteczniej i bardziej niezawodnie realizować wymagania klientów oraz terminy, a także ograniczać poziomy zapasów i maksymalizować wydajność. Firma chce również zająć się najbardziej istotnymi ograniczeniami planistycznymi, takimi jak rozdysponowanie mocy przerobowych na podstawie kontraktów.
Wielu dostawców oprogramowania zapewniało nas, że są w stanie wymodelować wspólne wymogi obu zarządzających koncernów, jednak to firma Quintiq jako pierwsza przedstawiła te możliwości w postaci skutecznie działającego dowodu koncepcyjnego sporządzonego na podstawie naszych rzeczywistych danych.
Candy Hardiman,
Materials Manager,
Logan Aluminum