• LSG SkyChefs Brahims

Zakład firmy LSG Sky Chefs-Brahim na międzynarodowym lotnisku w Kuala Lumpur w Malezji serwuje każdego dnia ponad 40 000 posiłków w ponad 220 samolotach. LSG Sky Chefs-Brahim świadczy usługi cateringowe w wielu typach samolotów, potrzebuje więc różnego rodzaju wózków i innego wyposażenia oraz wielu pozycji menu. Dynamiczny harmonogram lotów, częste zmiany samolotów wprowadzane w ostatniej chwili, zmiany bramek i pasażerów tworzą razem bardzo skomplikowane środowisko pracy.

Po okresie poszukiwania elastycznego systemu planistycznego, który można by przystosować do skomplikowanych zasad i dynamicznego sposobu działania, firma LSG Sky Chefs-Brahim wybrała firmę Quintiq jako dostawcę rozwiązania do planowania i optymalizacji łańcucha dostaw, aby usprawnić swoją działalność usługową, produkcję i wyposażenie. W ciągu sześciu miesięcy firma LSG Sky Chefs-Brahim zrealizowała swoje cele, takie jak zwiększenie wydajności i optymalizacja wykorzystania możliwości, osiągając jednocześnie pełen zwrot inwestycji, dzięki znacznemu obniżeniu kosztów eksploatacji pojazdów i kosztów pracy.
Mamy teraz większe możliwości reagowania na opóźnienia, dzięki czemu usprawniliśmy obsługę klienta.

Nasz proces planowania jest dużo sprawniejszy i jesteśmy w stanie przewidywać, gdzie mogą wystąpić problemy z personelem, co z kolei umożliwia ograniczenie liczby nadgodzin.
Pieter Harting,
General Manager,
LSG Sky Chefs-Brahim